Kvæginfo - 2531

Oprettet: 29-11-2017
Revideret: 16-04-2018

Udtagning af grovfoderprøver under høst

Hvis du har behov for en analyse af dit grovfoder, kan du selv udtage en prøve allerede ved høst.

Men det er vigtigt at prøven udtages rigtigt, så den repræsenterer det, der ligger i stakken bedst muligt. Følg denne vejledning for at opnå det bedste resultat.

   
Sørg for at have det rigtige udstyr klar inden prøveudtagning.
Ved hver prøvetagning udtages 3-4 håndfulde, lige efter det er læsset af frakørselsvognen.
Stik hånden ind i dyngen og vær opmærksom på, at håndfulden ikke bliver så stor at man taber mindre partikler.
Klem luften ud af godt ud af posen og luk posen tæt. Opbevar prøverne i termokassen og gerne i skygge.    
Én prøve er ikke nok. Udtag prøver løbende mens der snittes. Fastsæt evt. et interval mellem hver prøveudtagning, fx hver 10. læs, en gang i timen eller lignede
Inden prøverne sendes til analyse, udfyldes et registreringsark. I den forbindelse skal du afgøre, om prøverne skal analyseres som én prøve eller inddeles, efter fx sort, mark (område) eller silo.  

Se film om prøveudtagning  
Prøvekit og analyser kan bestilles ved:
Kvægbrugets Forsøgslaboratorium, Skejby kmp@seges.dk

 

 

Sidst bekræftet: 06-03-2019 Oprettet: 29-11-2017 Revideret: 16-04-2018

Forfatter

Kvæg
Rasmus Hauge

Af samme forfatter

Tyndere og tættere ensileringsfolie gav lige så god ensilagekvalitet
Dækning af græsensilage med Silostop® MAX gav samme aerobe stabilitet, fermentering og pH i ensilagen som dækning med almin...
04.05.18
Slid på Fuldfoderblandere
Opmåling af sliddet på en række fuldfoderblandere
21.12.17
Effekt af grovfoderstrategi på ensilagekvalitet
De indsamlede prøver viser, at de udvalgte kvægbedrifter dyrker sammenligneligt slætgræs uanset hvilken græsblanding de dyr...
23.12.16

Læs også