Feedback Form

  

Oprettet: 22-09-2017

Tang i foderplanen?

Tang kan måske blive det gode bæredygtige alternativ til sojaprotein og genmodificerede planter.

Fodringskonsulenter fra hele landet var for nylig samlet til Seges’ årlige fodringsdag for konsulenter, forskere, landbrugsskolelærere m.fl. Her kunne de bl.a. høre professor fra Københavns Universitet Mette Olaf Nielsen fortælle om mulighederne for at anvende tang som foder til kvæg. Tang har nemlig de senere år tiltrukket sig interesse som alternativt fodermiddel af flere årsager. Blandt andet fordi det vil gøre husdyrbruget mere bæredygtigt at reducere brugen af sojaprotein og genmodificerede planter i foderet. Men også fordi efterspørgslen efter animalske fødevarer forventes at stige 60-80 pct. frem til år 2050 – uden at vi får mere dyrkbar agerjord. Endelig vil det kunne reducere udledningen af metan fra kvæg, som udgør 70 pct. af dansk landbrugs samlede metanudledning.

Hæmmer metanproduktionen

Det særlig interessante ved tang er nemlig, at visse arter indeholder særlige bioaktive stoffer, der kan hæmme køernes metanproduktion i vommen med op til 30 pct. Iflg. Mette Olaf Nielsen ved vi dog endnu ikke helt nok om de forskellige tang arters energi- og proteinværdi. Men vi ved, at der findes dyrkbare tangarter med en rimelig høj fordøjelighed hos kvæg (75 – 91 pct.) og et rimeligt højt proteinindhold (30 – 50 pct.). Og det gør dem interessante som mulige alternativer til de sædvanlige foderemner – ikke mindst i takt med at forbedrede dyrkningsmetoder kan sikre konkurrencedygtige priser, forsyningssikkerhed m.m.

På nuværende tidspunkt arbejder forskerne bl.a. på at finde ud af, hvad det er for fraktioner i tangprodukterne, der er ansvarlige for at hæmme metandannelsen, og om man ved at kombinere forskellige tangarter kan opnå en mere effektiv hæmning af metandannelsen. Næste skridt er, iflg. Mette Olaf Nielsen, at få afprøvet udfodring til køer under danske forhold med de mest lovende tangarter.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 17, 2017

 

Sidst bekræftet: 22-09-2017 Oprettet: 22-09-2017 Revideret: 22-09-2017

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Af samme forfatter

Deltag gratis i to spændende webinarer om fodring
Grib muligheden og deltag i to webinarer med titlerne ’Undgå tab ved ensilering og udfodring’ samt ’Fodring med rapskager’....
05.12.17
Film: Undgå smagsafvigelser i mælken
Dårligt foder, belægninger i køletanken m.m. kan give mælken en dårlig smag og betyde, at den kasseres på mejeriet. Ny film...
05.12.17
Pas på derude – kvægbrug er landbrugets farligste arbejdsplads
Blandt alle driftsgrenene i landbruget er kvægbruget den farligste arbejdsplads. Og det er især de unge, det går ud over.
01.12.17
Arbejdssikkerhed: Pas på med minilæsseren
Minilæssere er ustabile, og forkert brug kan være livsfarligt.
01.12.17
KvægNyt nr. 22 - 2017
Tema: Sikkerhed
01.12.17

Læs også