Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

Område: I. Landbrug - 6. Andre foderplanter


Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: I. Landbrug - 6. Andre foderplanter
Beretninger Meddelelser

Beretninger

13.

Forsøg med Eftersaaning af mislykkede Udlægsmarker samt Udlæg i Rug, 13. bd., 1906, s. 49-78. 50 øre. (E. Lindhard).

31.

En analytisk Undersøgelse af Plantedækket i en- og fleraarige Græsmarker 1877­1888, udført af Konsulent P. Nielsen, 15.bd., 1908, s. 185-312. 1 kr. (E. Lindhard)

66.

Dyrkningsforsøg med Blandsæd til Staldfoder 1899-1911. Ved Fr. Hansen. 19. bd., 1912, s. 421-52. 50 øre.

100.

Dyrkningsforsøg med forskellige Frøblandinger paa Agermark. 1900-1912. Ved E. Lindhard. 22. bd., 1915, s. 553-713. 1 kr. 20 øre.

149.

Radsaaning eller Bredsaaning af Frøet i Udlægsmarken. Ved E. Lindhard. 28. bd., 1922, s. 377-96. 50 øre.

152.

Forsøg med forskellig Række- og Planteafstand for Majs til Staldfoderbrug. 1907­1909. Ved Karsten Iversen. 28. bd., 1922, s. 590-95. 25 øre.

191.

Ru Kulsukker. Ved J. C. Larsen. 31. bd., 1925, s. 733-43. 30 øre.

204.

Forsøg med Vinterblandsæd til Staldfoder 1906-1911 samt Forsøg med forskellige Staldfoderplanter til Vinterblandsæd 1908­1911. Ved H. Bagge. 33. bd., 1927., s. 149­96. 75 øre.

273.

Forsøg og Undersøgelser i Forbindelse med Afgræsning. Ved C. J. Tind-Christensen. 40. bd., 1934, s. 1-78. 1 kr. 50 øre.

522.

Høsttidsforsøg med Grønmajs 1949-54. Ved H. Bagge og Holger Hansen. 60. bd., 1956, s. 198-217. 45 øre.

542.

Forsøg med grønfoderafgrøder. Ved Fr. Heick og Jens Sandfær. 61. bd., 1957, s. 377-407. 60 øre.

584.

Forsøg med majssorter til grønhøstning. Ved Holger Hansen. 63. bd., 1959, s. 448-469. 30 øre.

619.

Forsøg med grønmajs. Gødnings-, reaktions-, kultur- og ukrudtsforsøg. Ved Holger Hansen. 65. bd., 1961, s. 114-163. 75 øre.

663.

Forsøg med majssorter til grønhøstning. 1957-1960. Ved Holger Hansen. 67. bd., 1963, s. 321-334. 50 øre.

1013.

Forsøg med majssorter til grønthøstning. Ved Holger Hansen. 76. bd. 1972, s. 121-126. 75 øre.

1098.

Orienterende forsøg med majssorter til modenhed 1968-71. Ved Kaj Henriksen. 77. bd. 1973, s. 385-392. 1.50 kr.

1179.

Kombineret plantetætheds- og kvælstofgødskningsforsøg i majs til modenhed. Ved Anton Nordestgaard. 78. bd. 1974, s. 594-606. 1.50 kr.

1246.

Byg, havre og hestebønne dyrket som helsæd med udlæg af italiensk rajgræs. Ved Sv. B. Hostrup og Kr. G. Mølle. 79. bd. 1975, s. 643-669. 3.25 kr.

1287.

Foder-sorghum, Hybrid 31. Ved K. E. Pedersen. 80. bd. 1976, s. 442. 5.00 kr.

1372.

Grovfoderproduktion med efterafgrøder. Korsblomstrede arter, kornarter og italiensk rajgræs i renbestand og i blanding. Ved Svend B. Hostrup. 1977. 81. bd., s. 450. 15,00 kr.

S1473.

Korsblomstrede grønfoderafgrøders indhold af in vitro opløseligt organisk stof. Ved K. E. Pedersen. 1979. 83 bd., s. 468. 5,00 kr.

1488

Solsikke som grønfoderafgrøde sammenlignet med majs. Ved K. E. Pedersen. 84. bd. 1980, s. 15-22.

1523

Kombineret plantetætheds-, rækkeafstands- og kvælstofgødskningsforsøg i majs til ensilering, 1974-78. Ved Anton Nordestgaard. 84. bd. 1980, s. 457-478.

1564

Såtidsforsøg med majs til ensilering. Ved S. P. Lyngby Christensen. 85. bd. 1981, s. 335-344.

1603

Grønrug. III. Udlæg af græsmarksafgrøder. Ved Erik Møller, Sv. B. Hostrup og Henning Laursen. 86. bd. 1982, s. 313-330.

1604

Grønrug. IV. Etablering af efterafgrøder. Ved Sv. B. Hostrup, Erik Møller og Henning Laursen. 86. bd. 1982, s. 331-348.

1615

Vanding af majs 1976-1980. Ved A. K. Gregersen. 86. bd. 1982, s. 427-436.

S 1640

Grøn- og helsædshøst af kornafgrøder. Vækstanalyse i vårsæd og vintersæd. Ved Svend B. Hostrup. 87. bd. 1983, s. 118.

1681

Bederoer eller majs som alternative afgrøder ved omsåning. Ved S. P. Lyngby Christensen. 87. bd. 1983, s. 547-556.

1712

Korrelationer mellem vækstmåde og tidlighed hos majssorter. Ved R. Salvó. 88. bd. 1984, s. 213-226.

1727

Ensilering af CCM og majsstængler. Ved E. J. Nørgaard Pedersen og Norman Witt. 88. bd. 1984, s. 343-348.

1741

Delt kvælstof til majs på vandet sandjord. Ved A. K. Gregersen. 88. bd. 1984, s. 469-478.

1761

Kvæggylle til majs i vækstperioden. Ved Johs. Meincke. 89. bd. 1985, s. 25-29.

1529

Kombineret plantetætheds-, rækkeafstands- og kvælstofgødskningsforsøg i majs til ensilering, 1976-78. 21. februar 1980.

Meddelelser

125.

Ru Kulsukker (Symphytum asparrimum) (A), uds. 29. april 1926. 32. bd., s. 720.

201.

Forsøg med Stammer af Gulerødder til Foderbrug. 1930-1931 (A)., uds. 21. april 1932, 38. bd., s. 674.

297.

Forsøg med Sødlupin og Gul Lupin 1935­1938 (A), uds. 29. februar 1940, 45. bd., s. 727.

317.

Dyrkning af Lupiner (B), uds. marts 1941, 46. bd., s. 726.

353.

Foreløbig Meddelelse om Sortsforsøg med Lupiner (A), uds. 24. februar 1944, 49. bd., s. 179.

354.

Forsøg med forskellig Rækkeafstand i Lupiner (A), uds. 24. februar 1944, 49. bd., s. 183.

384.

Gødningsforsøg i Lupin (A), uds. 7. marts 1946, 51. bd., s. 179.

387.

Stammeforsøg med Kællingetand. 1941 1945 (A), uds. 21. marts 1946, 51. bd., s. 187.

413.

Forsøg med Vintervikke-Blandsæd og andre Grønfoderafgrøder (A), uds. 12. februar 1948, 52. bd., s. 694.

456.

Sortsforsøg med lupiner 1946-49 (A), uds. 30. marts 1950, 54. bd., s. 357.

464.

Forsøg med stammer af gulerødder til foderbrug 1949-50 (A), uds. 29. marts 1951, 55. bd., s. 539.

477.

Sortsforsøg med foderærter og kogeærter 1949-51 (A), uds. 6. marts 1952, 56. bd 155.

667.

Sortsforsøg med lupiner 1956-60. (A), uds. 1 juni 1961, 66. bd., s. 523.

668.

Stammerforsøg med fodermarvkål 1957-59. (A), uds. 8. juni 1961, 66. bd., s. 527.

693.

Forsøg med sorter af foderærter og kogeærter (A), uds. 14. juni 1962, 67. bd., s. 521.

1065.

Forsøg med plasticdækning af sukkermajs 1968-70. Uds. 9. november 1972.

1066.

Orienterende sortsforsøg med sukkemajs 1969-70. Uds. 16. november 1972.

1208.

Sorter af fodermarvkål. Uds. 3. juli 1975.

1237.

Sorter af majs til grønhøst 1972-74. Uds. 13. november 1975.

1295.

Udbytte og kvalitet af grønmajs på forskellige udviklingstrin. Uds. 5. august 1976.

1307.

Sortsforsøg med majs til modenhed 1973-75. Uds. 30. september 1976.

1310.

Sortsforsøg med majs til grønhøst 1973-75. Uds. 14. oktober 1976.

1317.

Supplerende grovfoderproduktion med efterafgrøder. Uds. 27. januar 1977.

1335.

Grønrug. Udbytte, kvalitet og efterafgrøder. Uds. 24. marts 1977.

1336.

Startgødning og stigende mængde kvælstof ved dyrkning af majs til ensilering. Uds. 31. marts 1977.

1368.

Sortsforsøg med majs til grønhøst 1974-76. Uds. 14. juli 1977.

1414.

Ukrudtsbekæmpelse i fodermajs og sukkermajs. Uds. 4. maj 1978.

1447.

Sorter af majs til grønhøst 1975-1977. Uds august 1978.

1463.

Sorter af fodermarvkål 1975-77. Uds. 23. november 1978.

1464.

Sorter af foderraps 1975-77. Uds. 23. november 1978.

1465.

Sorter af foderræddike som efterafgrøde 1975-77. Uds. 30. november 1978.

1486.

Vanding af majs 1976-78. Foreløbige resultater. Uds. 26. april 1979.

1511.

Sorter af majs til grønhøst 1976-78. Uds. 9. august 1979.

1521.

Forskellige grovfodermidler til malkekøer. Uds. 22. november 1979.

1533

Såtidsforsøg med majs til ensilering. 20. marts 1980.

1550

Vinterhvede til grønhøst og helsædshøst. 15. maj 1980.

1564

Sorter af korsblomstrede grønfoderafgrøder 1977-79. 24. juli 1980.

1565

Sorter af majs til grønhøst 1977-79. 24. juli 1980.

1607

Sorter af foderræddike som efterafgrøde 1978-80. 30. juli 1981.

1624

Sorter af fodermarvkål 1978-80. 24. September 1981.

1650

Sorter af majs til grønhøst 1978-80. 11. februar 1982.

1665

Inddeling af majssorter i tidlighedsklasser. 6. maj 1982.

1678

Sorter af majs til grønhøst 1979-81. 17. juni 1982.

1723

Byg og ærter i blanding til helsæd. Udbytte og kvalitet (foreløbige resultater). 19. maj 1983.

1729

Sorter af majs til grønhøst 1980-82. 30. juni 1983.

1768

Plantebestande ved kolbemajsdyrkning. 22. marts 1984.

1769

Sorter af majs til grønhøst 1981-83. 22. marts 1984.

1787

Plasticdækning og lækamme i majs. 10. maj 1984.

1788

Ensilering af CCM og majsstængler. 10. maj 1984.

1796

Majsens udvikling gennem modningsfasen. 16. august 1984.

1818

Majs/Roer. 28. marts 1985.

1823

Sorter af rodfrugter, majs og grønfoderplanter. 16. maj 1985.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16