Oprettet: 20-04-2017

Brug slætprognosen lige før skårlægning

Brug slætprognosen med aktuelle vejrdata for dit område, når beslutningen om det eksakte slættidspunkt skal tages.

I denne uge eller næste uge? Når slættidspunktet kommer tæt på, er værktøjet slætprognosen en god støtte, der kan hjælpe dig til at tage den rette beslutning om præcis, hvornår skårlæggeren skal i marken.

Slætprognosen er udviklet af SEGES, fordi man oplevede et behov for et bedre styringsværktøj for landmænd og rådgivere til at forudsige græssets kvalitet, så den optimale kvalitet kan opnåes. Torben Spanggaard Frandsen, SEGES PlanteInnovation, forklarer:

“Med prognosen kan du følge græssets vækst og kvalitetsparametrene for fordøjelighed (FK org. stof), energiindhold, proteinindhold og sukkerindhold. På den måde kan du vurdere, hvornår græssets indhold matcher kravene til den samlede foderration på din bedrift.”

Hvis du har en hvidkløverbaseret blanding, vælger du blanding nr. 22, og har du en hvid- og rødkløverbaseret blanding, vælger du blanding nr. 45 i slætprognosens dialogboks. Derudover skal du blot indtaste dit postnummer for at få klimadata for dit område, og så er du kørende.

Slætprognosen findes på www.landbrugsinfo.dk/grovfoder, og er frit tilgængelig for alle abonnenter på Landbrugsinfo. Den må ikke forveksles med værktøjet ’Slætstrategi – Græs’, som anvendes til at lægge en strategi for sine græsslæt gennem sæsonen.

Større præcision med planteprøve før slæt

Variationen marker imellem kan være meget afhængig af græsmarkens alder og jordbund. Ønsker du en mere præcis prognose, kan du få udtaget en planteprøve til analyse 10-14 dage før forventet slæt og indtaste resultatet direkte i prognosen. Du kan enten bestille din rådgiver til at udtage prøven eller selv udtage prøven og aflevere den på dit rådgivningscenter.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 8, 2017

Relaterede artikler:

Uanset græsblanding er der bedst økonomi i fem slæt
Tag første slæt tidligt
Fem slæt giver det bedste ko-foder

 

Sidst bekræftet: 06-04-2018 Oprettet: 20-04-2017 Revideret: 20-04-2017

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20
Kvægkongres: Smittebeskyttelse - Træk forværket tilbage og køb en ekstra vandkop
Bygningskonsulent Robert Pedersen gav en række konkrete tips i indlægget Smittebeskyttelse i nye og eksisterende stalde.
06.03.20