Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 17-07-2018

PlanteNyt 

Oprettet: 17-07-2017

Udlæg af kløvergræs i sensommeren

Det er meget vigtigt, at det nye udlæg af kløvergræs bliver etableret rettidigt og korrekt, da det er en stor del af grundlaget for et stort udbytte af høj kvalitet i første slæt året efter.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 17-07-2017 Oprettet: 17-07-2017 Revideret: 17-07-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Grovfoder

Torben Spanggaard Frandsen

Afgrøder & Produktion


Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

Afgrøder & Produktion


Landskonsulent

Martin Nørregaard Hansen

Gødning/Produktion


Af samme forfatter

Udtagning af gyllanalyser fra gylletank
Der er god økonomi i at udtage gylleanalyser fra hver af bedriftens gylletankem og at benytte disse til at justere gødnings...
21.02.20
Regler ved udbringning af gylle
Fra 1. februar er det igen tilladt at udbringe flydende husdyrgødning mv. Udbringningen er dog behæftet med mange regler. I...
20.02.20
Gødskningsstrategi til vinterraps i foråret 2020
Den økonomisk optimale kvælstofkvote gør, at kvælstofstrategien til vinterraps bør genovervejes.
11.02.20
Kvælstofstrategi til vinterbyg
Første kvælstoftildeling i vinterbyg skal ske ved begyndende vækst. I 2020 bør man øge kvælstofmængden ved første tildeling...
11.02.20
Kvælstofstrategi til vinterrug og triticale
Første kvælstoftildeling i vinterrug og triticale skal ske ved begyndende vækst. I svagt udviklede marker, bør en lidt stør...
11.02.20

Læs også