Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-11-2019

  

Oprettet: 14-06-2019

Skal din slætstrategi justeres?

De første analyser af årets 1. slæt tyder på høj fordøjelighed, et højt sukkerindhold og et lidt lavere proteinindhold end normalt. Hvordan ser udbyttet og kvaliteten ud på din bedrift?


FOTO: SEGES

Udbytteregistrering og friskgræsanalyser giver dig mulighed for at justere i forhold til 2. slæt.

Nåede du dine mål for udbytte og kvalitet af 1. slæt på alle dine græsmarker? Hvis ikke, skal du måske have justeret din slætstrategi. Udbytteregistrering og friskgræsanalyser giver dig mulighed for i god tid at tage beslutning om eventuelle justeringer i forhold til 2. slæt.

Den ene af værterne på årets Grovfoderekskursion, Jacob Petersen, Rødekro, har registreret udbyttet og udtaget friskgræsanalyser. Jacob fortæller, at han er godt tilfreds med udbyttet på 3.100 foder-
enheder pr. ha, da 1. slæt blev taget allerede 12. maj, hvilket er 10 dage tidligere end normalt.

”Den tidligere slætdato skyldes, at vi er skiftet over til blanding 49 med strandsvingel for at opnå en længere varighed af vores græsmarker og gerne vil ramme en fordøjelighed af organisk stof omkring 80. Det viser friskgræsanalyserne, er lykkedes. Derfor fortsætter vi den planlagte strategi,” forklarer Jacob, som altså er et godt eksempel på, hvordan man kan bruge udbytteregistrering og friskgræsanalyserne til at tjekke, om man er på rette vej med sin strategi.

Stop op og overvej

Og nu, hvor udbyttet og kvaliteten af 1. slæt er gjort op, er det netop tid at stoppe op og overveje, om slætstrategien bør revurderes. Hvis 1. slæt blev høstet meget tidligt med høj fordøjelighed og sukkerindhold, men lavt proteinindhold, giver det fx anledning til, at der lægges 2. eller 3. slæt ovenpå, som kan bidrage med mere protein og struktur. Men det kan også være, at sen høst af 1. slæt gav en skuffende fordøjelighed, så der er behov for at justere i slættidspunkterne for 2. og 3. slæt.

Brug værktøjerne

Værktøjet Slætstrategi beregner – på baggrund af klimanormalen i dit postnummer – udbytte og kvalitetsparametre for din dominerende græsblanding, så det kan bruges til at simulere resultatet af din slætstrategi. Du kan løbende følge op og justere, i takt med at de enkelte slæt bliver høstet, så du når dine mål for græsensilagen. Du finder Slætstrategiwww.landbrugsinfo.dk/grovfoder. Her finder du også mange andre nyttige værktøjer vedrørende grovfoder. De er frit tilgængelige for alle abonnenter på Landbrugsinfo.

Resultatet af de første analyser

De gode vejrbetingelser for tidlig gylleudbringning og det varme vejr i påsken gav forhåbninger om et tidligt 1. slæt, så siloerne igen kunne fyldes. De kolde nætter langt ind i maj medførte imidlertid, at græsvæksten blev stærkt reduceret, og sukkerindholdet flere steder var over 25 procent. Meldingerne fra praksis tyder trods alt på et gennemsnitligt udbytte af 1. slæt, mens de første analyser tyder på en høj fordøjelighed af organisk stof, et højt sukkerindhold samt et lidt lavere proteinindhold end normalt.

Højt sukkerindhold i ensilagen øger risikoen for varmedannelse, når du åbner siloen. Derfor er det ekstra vigtigt at sikre en god udtagningsteknik og hurtig fremdrift i siloen, så der ikke sker for stor iltning af ensilagen. Det høje sukkerindhold er også medvirkende til en høj fordøjelighed af 1. slæt.

Se filmen om at udtage friske grovfoderprøver under høst

Bestil prøvekit og friskgræsanalyser hos:

Eurofinsagro@eurofins.dk
eller
Kvægbrugets Forsøgslaboratorium, Skejby
kmp@seges.dk


Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 12, 2019

Sidst bekræftet: 14-06-2019 Oprettet: 14-06-2019 Revideret: 14-06-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Foderkæden, Kvæg


Specialkonsulent, Grovfoder

Torben Spanggaard Frandsen

Afgrødeteam


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2019.
09.02.20
Helsæd 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret helsæd fra høståret 2019.
09.02.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
09.02.20
Grovfoder 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2019.
09.02.20
Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
09.02.20

Læs også