Oprettet: 03-05-2019
Revideret: 12-05-2020

Det friske grønne græs gemmer på værdifuld viden

Når første slæt græs bliver høstet, er det en god ide at udtage friske prøver til analyse. Analysen kan fortælle om kvaliteten på den enkelte mark, græssorten eller kvaliteten af hele slættet.


Analyse af friske græsprøver kan give et forspring i forhold til planlægning af den resterende høstsæson og den kommende fodringssæson.Foto: SEGES

Analyse af friske græsprøver, udtaget under høst, kan give et forspring – både i forhold til planlægning af den resterende høstsæson og den kommende fodringssæson.

Analysen omregnes til foderværdi og overføres automatisk til DMS blot få dage efter, at prøven er indsendt. Og så er det bare med at gå i gang med foderplanlægningen.

Af forskellige årsager kan det forekomme, at første slæt ikke opnår den kvalitet, man havde planlagt. Her giver analyseresultaterne desuden mulighed for at rette til i forhold til næringsstofudnyttelse, høsttidspunkt og strategi for de øvrige slæt.

Friskanalyserne giver med andre ord mulighed for at fokusere mere effektivt på grovfoderproduktionen, og der kan zoomes ind på netop det område, der giver mening, fx markniveau, sortsniveau eller slætniveau.

Bliv knivskarp på lager- og foderstyring

I kraft af, at analyserne af det friske græs regnes om til ensilageværdier, giver det mulighed for – sammen med udbytteregistreringer af grønmassen – at lagerføre høsten i DMS og straks begynde planlægning af opfodringen i forhold til kvaliteten af den nye ensilage og vurdere ensilagen i forhold til foderbudget og beholdninger.

Det betyder også, at man i fremtiden ikke nødvendigvis skal bruge målebånd og bore ensilageprøver ud fra stakkene i samme omfang som tidligere, før foderplanlægning og opfodring kan begynde.

Efterfølgende udtagning af ensilageprøver skal mere ses som et supplement i de situationer, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt den friske prøve er retvisende nok for hele den aktuelle beholdning.

Prøvekit og analyser kan bestilles ved Kvægbrugets Forsøgslaboratorium, Skejby på kmp@seges.dk eller Eurofins på agro@eurofins.dk

Læs også:

Sådan udtager du friske grovfoderprøver under høst

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 9, 2019

Sidst bekræftet: 12-05-2020 Oprettet: 03-05-2019 Revideret: 12-05-2020

Forfatter

HusdyrInnovation
Seniorkonsulent

Peter Hvid Laursen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Sådan udtager du friske grovfoderprøver under høst
Hvis du har behov for en analyse af dit grovfoder, kan du selv udtage en prøve allerede ved høst og sende den til laborator...
07.05.20
Nu kan DMS beregne dit lagertab
Lagertab fra indlægning til udfodring kan være betydeligt. Ny funktion i DMS viser dig tabet på den enkelte stak direkte i ...
17.04.20
Fokus på grovfoderprisen blev kickstartet i gårdrådet
Mælkeproducent Kristian Thomsen har stor fokus på fremstillingsprisen på grovfoder. Strategien blev kickstartet i gårdrådet...
03.04.20
Grovfoderekskursionen er udsat til 10. september 2020
Grovfoderekskursionen 2020 er ikke aflyst men udsat til september, hvor korn-og halmhøsten forhåbentlig er i hus og majshøs...
01.04.20
Sådan kan du opdele omkostninger i majs og græs
Græs er ofte væsentligt dyrere at dyrke end majs. Så er det rimeligt, at din grovfoderpris er et gennemsnit af de to? Jo me...
20.03.20