Feedback Form

  

Oprettet: 03-05-2019

Gør årets slætstrategi klar

Med en gennemtænkt slætstrategi har du god mulighed for at påvirke både kvaliteten og udbyttet af årets græsslæt.


Mål for kvaliteten af de enkelte slæt giver dig de bedste odds for bedst mulig udnyttelse af hele årets græsproduktion. Foto: SEGES

Der er travlhed på markerne, hvor der arbejdes flittigt med at få de sidste majsmarker tilsået, og inden længe starter årets græshøst. Men før den går løs, er det vigtigt at have sat sig nogle mål for kvaliteten af de enkelte slæt, og for hvordan de enkelte slæt skal opfodres. Det giver de bedste odds for den bedst mulige udnyttelse af hele årets græsproduktion.

God slætstrategi øger udbytte og kvalitet

Udover antallet af slæt har du stor mulighed for at påvirke udbyttet og kvaliteten i de enkelte slæt. Eksempelvis ved at tage 1. slæt ved et udbytte på 3.000-3.500 FEN pr. ha fremfor 4.500-5.000 FEN pr. ha. Hermed opnår du:

  • FK organisk stof hæves 2-3 enheder
  • Indholdet af råprotein øges med 30 g pr. kg tørstof
  • Hurtigere genvækst, mere plads til kløver, men større tendens til stængeldannelse
  • Lavere udbytte i 1. slæt, men større udbytte i 2. slæt, så årsudbyttet er næsten uændret.

I værktøjet slætgræs-strategi på Landbrugsinfo.dk kan du indtaste, hvor du bor, og hvilken dominerende græsblanding du har og på den baggrund få beregnet det forventede udbytte og kvalitet i de enkelte slæt, når du ændrer intervallet mellem slættene. Du kan udskrive siden og hænge den op i staldkontoret eller bruge værktøjet online som opfølgning efter hvert slæt. Når du nærmer dig forventet slættidspunkt, bør du bruge Slætprognosen, som bruger den aktuelle lokale vejrudsigt.

Værktøjet Skårlægningsvejr viser, hvilke dage i den kommende uge, hvor der er høj fordampning. Fortørringsprognosen giver en prognose for tørstofindholdet i græsset på baggrund af lokale klimadata og input om udbytteniveau og græsblanding, idet en stor afgrødemængde og rødkløver fortørrer langsommere end fx strandsvingelrige blandinger.

Du finder alle værktøjerne på www.landbrugsinfo.dk/grovfoder. De er frit tilgængelige for alle abonnenter på Landbrugsinfo.

Gode værktøjer

www.landbrugsinfo.dk/grovfoder finder du en række gode værktøjer. Brug dem rigtigt for at få den bedste græsensilage.

  1. Slætgræs strategi – planlæg slætstrategien for hele sæsonen
  2. Slætprognosen – skal næste slæt høstes om 5 eller 15 dage?
  3. Skårlægningsvejr – hvilken skårlægningsdag giver bedst mulighed for fortørring i kommende uge?
  4. Fortørringsprognosen – hvornår skal græsset rives sammen?

 

Se også: Følg vandingsbehovet med Vandregnskab Online

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 9, 2019

Sidst bekræftet: 03-05-2019 Oprettet: 03-05-2019 Revideret: 03-05-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Grovfoder

Torben Spanggaard Frandsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Vinterklargøring af græsmarker
Det er nu, at fundamentet for næste års græshøst skal lægges. Sidste slæt bør høstes senest start oktober. Det gør det nemm...
16.09.19
Høst og ensilering af majs
Snit majs med 30-34 pct. tørstof, kort og ensartet med 8 mm snitlængde. Knive og modskær på finsnitteren skal være skarpe o...
02.09.19
Høst af kernemajs
Kernemajs skal høstes, så snart den sorte plet er synlig ved kernernes tilhæftningssted og med maks. 40 pct. vand. Senere h...
02.09.19
Høsttidspunkt for majs til helsæd
Majs med kolbeudvikling skal høstes med 30-34 pct. tørstof. Det er den del af marken, som bidrager mest til udbyttet, som b...
02.09.19
Høst og ensilering af kolbemajs
Kolbemajs høstes med 55 pct. tørstof. Marker med en god og ensartet kolbeudvikling er bedst egnet til kolbemajs. Sørg for k...
30.08.19

Læs også