Oprettet: 15-05-2020

Tidligt 1. slæt betyder kortere interval til 2. slæt

Vær opmærksom på, at jo tidligere, man tager 1. slæt, jo mere stængeldannelse vil der være i 2. slæt. Intervallet mellem 1. og 2. slæt skal derfor tilpasses græssets udviklingstrin ved første slæt.


Stængeldannelse i blanding 45 ved hhv. tidligt (tv) og sent (th) 1. slæt (Klik på billed for større udgave)

Høsten af 1. slæt i år er flere steder startet tidligere end normalt – både kalendermæssigt, men også i forhold til græssets udvikling. Det har også betydning for 2. slæt. Græssets udviklingstrin på slættidspunktet har stor betydning for, hvordan græsset vil fortsætte væksten til næste slæt. Høstes græsset før begyndende skridning, vil græsset fortsætte den reproduktive vækst og øge tendensen til stængeldannelse – jo tidligere 1. slæt, jo mere stængeldannelse i 2. slæt. Høstes græsset under/efter skridning vil græsset i højere grad fortsætte en vegetativ vækst med mere bladvækst. Intervallet mellem 1. og 2. slæt skal derfor tilpasses græssets udviklingstrin ved første slæt, så der ved tidligt 1. slæt kun skal være 21-25 dage og ved sent 1. slæt op til 28-35 dage. Ved både tidligt 1. og 2. slæt ”frigives” 1-2 uger af vækstperioden. Denne periode kan med fordel bruges til forlængelse af slætintervallet til 3. slæt, da fordøjeligheden af 3. slæt i forvejen ofte er for lav til malkekøer, og dette slæt kan derfor målrettes opdrættet. Du kan bruge værktøjet slætgræs-strategi på landbrugsinfo til at teste din slætstrategi.

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 10.
Sidst bekræftet: 15-05-2020 Oprettet: 15-05-2020 Revideret: 15-05-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Specialkonsulent, Grovfoder

Torben Spanggaard Frandsen

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Monitering af slætgræs 2020
Analyser af prøver udtaget mandag d. 4. maj viser et fortsat meget højt sukkerindhold og fordøjelighed af organisk stof. Af...
07.05.20
Skal jeg bruge ensileringsmiddel – og i givet fald hvilket?
Se listen over markedsførte ensileringsmidler i Danmark, få svar på hvordan de forskellige typer ensileringsmidler virker o...
04.05.20
Overvej ’plejer’ i din slætstrategi – 3. slæt bør målrettes opdrættet
Alt tyder på, at første slæt skal tages tidligere end normalt, og dermed kan der blive behov for seks slæt eller ændret slæ...
17.04.20
Afgræsning – tid til at planlægge sæsonen
April er lige startet og vejrmeldingen for påsken melder om høje temperaturer, så er afgræsningssæsonen lige om hjørnet.
06.04.20
Grovfoderekskursionen er udsat til 10. september 2020
Grovfoderekskursionen 2020 er ikke aflyst men udsat til september, hvor korn-og halmhøsten forhåbentlig er i hus og majshøs...
01.04.20