Oprettet: 07-02-2020

Sådan håndterer du langhårede græsmarker

Selv om du ikke fik taget sidste slæt i 2019, er der ingen grund til at afpudse slætmarken, hvis det milde vintervejr fortsætter.

Her i starten af februar ser overvintringen indtil videre rigtig god ud i græsmarkerne. Det på trods af, at sidste slæt ikke blev høstet på 30 - 50 pct. af græsmarkerne især i Vestjylland. Vinteren er ikke slut, men risikoen for langvarigt snedække og dermed øget risiko for sneskimmel bliver mindre for hver dag.

Fortsætter det milde vintervejr vil græsmarkerne derfor blot fortsætte væksten, og der skal ikke laves nogen afpudsning/slæt af det overvintrende græs. Så sent som foråret 2018 oplevede flere samme situation og opnåede et stort udbytte og kvalitet i 1. slæt på marker, hvor sidste slæt ikke blev høstet i 2017. Det skyldes primært, at fordøjeligheden forringes ved høje temperaturer, hvorfor græsvækst i koldere perioder typisk har en højere fordøjelighed.

Gylle med markforsuring

Gylleudbringning på disse græsmarker kan med fordel gøres med Bomech-bom/slæbesko og markforsuring, så græsset ikke forurenes med gylle og afgrøden tilføres svovl. Herved udnyttes den brede arbejdsbredde, som slangeudbringning giver, og køreskaderne minimeres.

Vær i øvrigt opmærksom på, at den milde vinter har medført øget aktivitet af muldvarpe, så der skal mange steder gøres en indsats for at undgå forurening af 1. slæt med jord.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 3, 2020

 

Sidst bekræftet: 07-02-2020 Oprettet: 07-02-2020 Revideret: 07-02-2020

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent, Grovfoder

Torben Spanggaard Frandsen

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Grovfoderekskursionen er udsat til 10. september 2020
Grovfoderekskursionen 2020 er ikke aflyst men udsat til september, hvor korn-og halmhøsten forhåbentlig er i hus og majshøs...
01.04.20
Udsædsmængder og udsædskvalitet i majs
Plantetallet skal afpassese efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed.
26.03.20
Sådan sår du majs
Vent med at så majs, indtil jordtemperaturen som gennemsnit over et døgn har passeret 8 gr. C i 10 cm dybde og vejrudsigten...
26.03.20
Lav et fast og fugtigt såbed til majs
Såbedet til majs skal være bearbejdet i dybden, men såbedet skal være ensartet, jævnt, fugtigt og tilpas fast, så næringsst...
26.03.20
Gødskning af kløvergræs til slæt
Tag hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken ved planlægning af gødskningsstrategien. Den store overskudsnedbør g...
26.03.20