Oprettet: 07-02-2020

Sådan håndterer du langhårede græsmarker

Selv om du ikke fik taget sidste slæt i 2019, er der ingen grund til at afpudse slætmarken, hvis det milde vintervejr fortsætter.

Her i starten af februar ser overvintringen indtil videre rigtig god ud i græsmarkerne. Det på trods af, at sidste slæt ikke blev høstet på 30 - 50 pct. af græsmarkerne især i Vestjylland. Vinteren er ikke slut, men risikoen for langvarigt snedække og dermed øget risiko for sneskimmel bliver mindre for hver dag.

Fortsætter det milde vintervejr vil græsmarkerne derfor blot fortsætte væksten, og der skal ikke laves nogen afpudsning/slæt af det overvintrende græs. Så sent som foråret 2018 oplevede flere samme situation og opnåede et stort udbytte og kvalitet i 1. slæt på marker, hvor sidste slæt ikke blev høstet i 2017. Det skyldes primært, at fordøjeligheden forringes ved høje temperaturer, hvorfor græsvækst i koldere perioder typisk har en højere fordøjelighed.

Gylle med markforsuring

Gylleudbringning på disse græsmarker kan med fordel gøres med Bomech-bom/slæbesko og markforsuring, så græsset ikke forurenes med gylle og afgrøden tilføres svovl. Herved udnyttes den brede arbejdsbredde, som slangeudbringning giver, og køreskaderne minimeres.

Vær i øvrigt opmærksom på, at den milde vinter har medført øget aktivitet af muldvarpe, så der skal mange steder gøres en indsats for at undgå forurening af 1. slæt med jord.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 3, 2020

 

Sidst bekræftet: 07-02-2020 Oprettet: 07-02-2020 Revideret: 07-02-2020

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent, Grovfoder

Torben Spanggaard Frandsen

Afgrødeteam


Af samme forfatter

Sådan kommer du godt i gang med udbyttemåling
Udbyttemåling bidrager med viden om udbytter på afgrøde- og markniveau, som er helt central for optimering af grovfoderprod...
17.01.20
Specialudvalget for Foderproduktion og Græsmarksdrift
Udvalget har til formål at bistå Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion og Kvæg i alle spørgsmål vedrørende foderproduktion...
17.01.20
Græsinfo gør det nemt at finde topsorterne til din græsblanding
Regnearket græsinfo er blevet opdateret med de nyeste forsøgsresultater. Med regnearket får du overblikket over afprøvede s...
23.12.19
De anbefalede frøblandinger til græsmarker
De anbefalede frøblandinger er blevet revideret. Eneste ændring er, at i blanding Ø21 er indholdet af timoté øget og engsvi...
04.12.19
Majssorter 2020
Se de spritnye resultater for majssorter på sortinfo. Sortsvalgmajs.dk er opdateret med de nye resultater. Vælg kun majssor...
04.12.19