Oprettet: 17-04-2020

Pas på ved højt sukkerindhold i 1. slæt

Høj sol om dagen og kolde nætter kan give et meget højt sukkerindhold i 1. slæt. Det kan enten give problemer med varmedannelse eller udskridning fra siloen.


Planlæg lagkageensilering, hvis der er meget kolde nætter, når du tager 1. slæt.

Tilstrækkeligt sukker er nødvendig for, at mælkesyrebakterierne kan give en velkonserveret græsensilage uden smørsyre og med en god aerob stabilitet ved udtagning. Men et stort overskud af sukker i græsensilagen kan også give store udfordringer. Et højt sukkerindhold kan sætte ekstra gang i varmedannelse i ensilagen, især hvis tørstofindholdet er rigelig højt dvs. op mod 40 pct. tørstof og derover. Og er tørstofindholdet til den lave side dvs. under ca. 30 pct., kan et højt sukkerindhold få græsensilagen til at skride ud af siloen som en gletsjer, fordi sukkeret gør ensilagen fedtet.

Det er kun i 1. slæt, at sukkerindholdet kan blive for højt. Det skyldes, at sukkeret ophobes i græsset, når der er meget kolde nætter flere døgn i træk. Høj sol om dagen sætter gang i fotosyntesen og dermed dannelsen af sukker, og hvis der er koldt om natten hindres omsætningen af sukkeret, der derfor ophobes i græsset.

Fugtigt 1. slæt i max 1,5 meters højde

Hvis der har været nattefrost eller meget kolde nætter i to eller flere døgn i træk, kan det derfor være en god ide at planlægge lagkageensilering, hvor man lægger 2. slæt ind over den ene halvdel og 3. eller 4. slæt ind over den anden halvdel af 1. slæt. Hvis græsset er til den fugtige side dvs. under ca. 30 pct. tørstof er det også vigtigt, at 1. slæt ikke bliver lagt ind i over ca. 1,5 meters højde, da der ellers er øget risiko for, at ensilagen kan skride ud af siloen. Alternativet kan være at udsætte skårlægning af 1. slæt, til der bliver mildere nattemperaturer. Men det kan være en risikabel strategi, fordi vi ofte kommer ind i en ustabil vejrperiode samtidig med mildere nattemperaturer.

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr 8, 2020
Sidst bekræftet: 17-04-2020 Oprettet: 17-04-2020 Revideret: 17-04-2020

Forfatter

HusdyrInnovation
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Skal jeg bruge ensileringsmiddel – og i givet fald hvilket?
Se listen over markedsførte ensileringsmidler i Danmark, få svar på hvordan de forskellige typer ensileringsmidler virker o...
04.05.20
Grovfoder 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2019.
09.02.20
Kløvergræsensilage 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2019.
09.02.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
09.02.20
Helsæd 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret helsæd fra høståret 2019.
09.02.20