Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-11-2013

PlanteNyt - 722

Oprettet: 30-10-2012

For langt græs

De store mængder nedbør i oktober, har forhindret nogle landmænd i at høste det sidste slæt græs. Hvis sidste slæt ikke kan bjærges, uden at græsmarken ødelægges, bør man se tiden an og se om der er liv i græsrødderne, når det bliver forår.

De store mængder nedbør i oktober har i flere områder forhindret, at den sidste slæt er blevet bjærget, eller at arealet et blevet trimmet inden vinter. Det kan give problemer for overvintringen, som først kan løses, når det bliver forår.

Problemerne med angreb af Fusarium (sneskimmel) er størst, hvor græsset er så langt, at det ligger hen af jorden og danner et tæppe eller lag.

I skrivende stund er det hensigtsmæssig at have en græshøjde på 8-10 cm. Hvis der skal gennemføres en afpudsning eller slæt, skal der altid være grønne blade tilbage. Især i blandinger med rødkløver og rajsvingel er det bedst, at stubhøjden er rigelig høj efter en afpudsning eller slæt. Det er også denne type af blandinger, der bedst kan overvintre med en for lang græshøjde.

Kør ikke i panik. Hvis forholdende ikke er til, at der kan køres i marken uden at lave store spor, og uden at kløvergræsset ødelægges, bør man lade græsset stå. Det kræver at der er fokus på græsset ved begyndende vækst i det tidlige forår, hvor man kan se, om arealet skal afpudses, strigles eller omlægges.

Erfaringen fra tidligere år tyder på, at græs kan overvintre, selv om der er betydelige mængder. Det er klimaet i lokalområdet og især i det tidlige forår, der har stor betydning for det endelige resultat.

Hvor er problemerne mindst

Problemerne med angreb af sneskimmel i langt græs er mindst i kløvergræs udlagt i sensommeren og på arealer efter 1. brugsår. Arealer efter 2. og det 3. brugsår er meget mere modtagelig for angreb af sneskimmel.

Derudover er der også en forskel på, hvilken blanding der er på arealet.

Blandinger med et stort indhold af strandsvingel og persistente arter som timote mf. kan normal godt overvintre med for langt græs.

Blandinger med rajsvingel og kløver vil ofte have rimelig mulighed for at overvintre, hvis de er yngre.

Blandinger med alm. rajgræs og hvidkløver vil ofte have en ringere mulighed for at overvintre, hvis de er ældre.

Lucerne med en højde på op til 30 cm vil ikke have problemer med overvintring, da næringsstofferne i de grønne dele transporteres ned i roden, hvor de oplagres.

Andre faktorer der har indflydelse på overvintringen

Normalt har alm. rajgræs og rajsvingel vanskeligt ved at overvintre, hvis ikke disse arter har ”spist” op mht. til kvælstof, dvs. at der er uudnyttet kvælstof til rådighed efter den sidste tildeling af gylle de sidste dage i september, eller hvor der har været et stort afgræsningspres på arealet gennem sommerperioden.

Underskud af kalium på græsarealet kan også være medvirkende til, at græsset udvintrer i vinterperioden.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

 

 

Sidst bekræftet: 07-10-2013 Oprettet: 30-10-2012 Revideret: 30-10-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Karsten Attermann Nielsen

Landskonsulent, Grovfoder

Martin Mikkelsen

Afgrødeteam


Af samme forfatter

Forsøgsarbejde: Værnemidler ved håndtering af majsfrø bejdset med Korit
Der skal anvendes åndedrætsværn, handsker og beskyttelsestøj, ligesom kontakt med de bejdsede frø skal undgås.
04.02.20
Droner kan tælle planter i majsmarker
Undersøgelser typer på, at dronefoto kan vise, om plantetallet overalt i marken er som planlagt, og om planterne står enkel...
18.12.19
Majssorter 2020
Se de spritnye resultater for majssorter på sortinfo. Sortsvalgmajs.dk er opdateret med de nye resultater. Vælg kun majssor...
04.12.19
Ny beregning af fordøjelighed i frisk majshelsæd i Landsforsøgene
Organisk stof fordøjelighed i frisk majshelsæd beregnes fremover i Landsforsøgene efter samme for-mel som bruges i praksis....
15.11.19
Følg tørstofprocenten i kolbemajs og vandprocenten i kernemajs
I fem marker fordelt over det meste af landet følges tørstofprocenten i kolbemajs og vandpro-centen i kernemajs frem til hø...
23.10.19