Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-04-2013

Plantenyt - 128

Oprettet: 18-05-2010

Håndtering af græs i køresilo eller stak

Udlægning i tynde lag og komprimering af græsset er vigtig for at undgå tab under lagring. En lagtykkelse på ca. 10 cm og en omhyggelig afjævning og ekstra pakning af det øverste lag er med til at sikre et minimalt ensileringstab og tab ved udtagning.

Forbered indlægningen af afgrøden i god tid. Ryd op, og gør anlægget rent. Gammel ensilage og foderrester skal væk, og man skal være klar til at hænge plast over siloanlæggets vægge.

Gode kørselsforhold og fast bund omkring anlægget og markstakken mindsker risikoen for jord og snavs i afgrøden, og det øger effektiviteten.

Det er ekstremt vigtigt, at afgrøden udlægges i tynde lag på højest 10 cm og gerne mindre, det øger pakningsgraden og ensilagens ensartethed (homogenitet). Homogeniteten er vigtig for en god ensileringsproces. En traktor med stakudjævner og en silosvans i front kan sammen med en gummiged, eller som eneste udstyr, være med til at sikre en god og ensartet pakning.

Billede 1 og 2. Gummiged påmonteret tvillingehjul og greb i stedet for skovl, er velegnet i græs. Der er gode erfaringer med stakudjævner, når der skal pakkes jævnt og fast i hele lagerets længde. Foto: Carl Høj Laursen.

Håndtering generelt

Det er vigtigt, at kørselsforholdene er gode omkring anlægget eller ved markstakken:

 • Siloanlægget bør være åbent i begge ender, så vogne under tørre forhold kan køre op over stakken.
 • Gummigeden eller traktoren med stakudjævner og silosvans skal arbejde i stakken under hele indlægningen.
 • Det er vigtigt, at være meget omhyggelig med at få afsluttet ordentligt i toppen af lageret. Tag den tid, der skal til for at få gennemført en ordentlig udjævning og pakning.
 • Skal det være effektivt, skal der være plads til en vogn og en gummiged i bredden af siloanlægget.

En høj pakningsgrad:

 • Giver en høj stabilitet under udtagning.
 • Giver et mindre tab efter åbning af stak eller silo.
 • Giver en god udnyttelse af silokapaciteten.
 • Gør dækningen og håndteringen frem til udtagningen lettere.

Se figur 1.


Figur 1. Pakningsgraden i kg ts. pr. m3 i forhold til tykkelsen på de udlagte lag. Dette eksempel er beregnet for et normalt effektivt maskinsæt til finsnitning af græs eller majs, hvor der er finsnittet 120 tons i timen med et tørstofindhold på 35 pct., og udlægningen er sket med hhv. en 10 ton, en 10 ton + en 10 ton hjælpetraktor og en 20 ton gummiged.

Du har mulighed for at beregne andre eksempler og se, hvordan det ser ud for dit eget maskinsæt se LK-meddelelse nr. 915 (kræver abonnement på LandbrugsInfo).

Altid to lag plastik

Anvend et meget tyndt underlagsfolie som det underste lag dækfolie. Underlagsfolien er en transparent/ grøn plastfolie med tykkelsen 0,04 mm. Den tynde underlagsfolie smyger sig til stakkens overflade. Herved begrænses risikoen for dannelse af luftlommer mellem plastik og ensilage, der kan fungere som luftkanaler, når lagret åbnes. Underlagsfoliet udlægges løst hen over lagret, hvorefter der udlægges et kraftigt lag dækfolie med en tykkelse på 0,15 til 0,2 mm. Der er nu enkelte trelags-folier som har så høj kvalitet, at en tykkelse på 0,10 til 0,12 mm er tilstrækkelig. Dækfolien lægges stramt til græssets overflade.

Tjekliste for ensilering i køresilo

 • Reparér og rengør anlægget i god tid.
 • Afdæk rå og skarpe kanter med plast. Gammel plast vaskes først.
 • Hæng ny plast over kanten af anlægget. Plasten skal nå helt til bunden og én meter ind på bunden.
 • Plasten fra kanterne skal have en bredde, så afgrøden dækkes med et overlap på mindst to meter.
 • Ved en stor høstkapacitet er det nødvendigt med en stor gummiged eller en tung traktor med en effektiv stakudjævner for at udlægge afgrøden i tynde lag. Supplér evt. med en ekstra traktor eller gummiged.
 • Indlæg afgrøden i tynde lag i hele anlæggets længde. Det giver den bedste pakning og den største homogenitet.
 • Lad gummiged eller silosvans køre og pakke uafbrudt.
 • Overfladen skal være fast og fuldstændig jævn og uden spor, inden der lægges folie over.
 • Læg tynd underlagsfolie ud, før folien fra siderne lægges ind over hinanden.
 • Et tyndt lag melasse hindrer tilgang af ilt mellem overlap af folien.
 • Beskyt det evt. med et finmasket nylon-net.
 • Pres plasten ned med grussække, sand eller bildæk. Læg sand eller en række grussække - ende mod ende - langs kanterne.
 • Halm og lignende er en dårlig idé, da det er tumleplads for mus og rotter. Desuden er der stor risiko for selvantændelse i halmen, hvis der udskilles nitrøse gasser.  
Sidst bekræftet: 19-05-2012 Oprettet: 18-05-2010 Revideret: 18-05-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Karsten Attermann Nielsen

Af samme forfatter

Fortørringsprognose for slætgræs
Prognosen er et værktøj, som du kan bruge til disponering og håndtering af kløvergræs på skår. Du kan se forløbet af tørrin...
19.05.17
FarmTest af rotorudjævner til græs, helsæd og majs
Kan gummigeden sendes på pension? I markstak og køresilo kan en rotorudjævner udlægge afgrødemassen i tynde lag. Se videoen...
03.10.16
Prognose for skårlægningsvejr
Find det bedste tidspunkt for skårlægning af kløvergræs på basis den lokale vejrudsigt.
02.05.16
Samme ydelse med forskellige kløvergræsblandinger
Blanding 42 skilte sig ud med en lavere mælkeydelse i et nyt dansk forsøg. Det vil nu blive efterprøvet i flere danske unde...
27.10.14
Crimpning af korn
Crimpning og ensilering af korn ca. 3 uger før normal høst giver mulighed for rettidig såning af kløvergræsudlæg i begyndel...
18.07.14