Oprettet: 27-11-2017

Validering af kalibreringer for fuldfoder – Bruker MPA FT-NIR

Krydsvalidering af kalibreringsmodeller til analyse af fuldfoder ved FT-NIR.

Prøver af fuldfoder neddeles til ca. 200 g og tørres 40 timer ved 60°C i ovn med luftcirkulation. Efter tørring formales prøverne på 1 mm sold (Cyclotec 1093) og scannes i kvartsprøvekopper. Der anvendes dobbeltpakning af prøvekopper.

Krydsvalidering af kalibreringsmodeller til analyse af fuldfoder ved FT-NIR.

Variabel Enhed Reference Reference-prøver i kalibrering Min1 Max2 RMSECV3 RPD4 R2
Råprotein g/kg TS Eurofins - Dumas CEE22 608 77 354 7,9 4,0 93,6
Opløseligt råprotein g råprotein/kg TS Eurofins – CEE29 omregnet 274 27 106 6,1 2,2 78,5
Stivelse g/kg TS Eurofins – CEE71 544 7 430 14,8 4,0 93,5
Råfedt g/kg TS Eurofins – CEE31 278 17 75 4,7 2,3 80,5
NDF g/kg TS Eurofins - CEE 533 150 540 20,2 4,0 93,7
IVOS % Eurofins – DHI01 524 57 88 2,5 2,5 83,3
Aske g/kg TS Eurofins – DHC19 518 36 110 6,9 1,8 67,6
CAB meq./kg TS Beregnet 964 -44 478 52,6 1,8 70,2
Sukker g/kg TS Eurofins – CEE72 566 0 180 12,6 2,7 86,2
NEL20 MJ/kg TS NorFor 2601 4,37 7,26 0,17 3,3 90,7
AAT20 g/kg TS NorFor 2600 64 127 3,3 2,6 85,6
pH pH KFL 360 4,03 5,61 0,12 2,5 84,0
Træstof g/kg TS Eurofins – CEE76/CEE75 263 72 308 11,1 4,8 95,7
Mælkesyre g/kg TS KFL 352 15 99 3,0 4,0 93,8
EFOS % Eurofins – CE054 102 56 88 1,1 6,6 97,7

1Mindste referenceværdi
2Højeste referenceværdi
3
RMSECV (root mean square error of cross validation) er prædiktionsfejlen bestemt ved krydsvalidering.
4RPD er standardafvigelsen for referenceværdierne divideret med prædiktionsfejlen. RPD er et udtryk for kalibreringens styrke, ved værdi lavere end 2 betragtes modellen som meget svag.

Sidst bekræftet: 13-11-2018 Oprettet: 27-11-2017 Revideret: 27-11-2017

Forfatter

Kvæg
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Test af magnetløsninger i fuldfoderblandere fra Kongskilde (JF-Stoll), Kuhn og Strautmann
Undersøgelsen viste meget store forskelle på effektiviteten af forskellige foderblanderes magnet-løsninger på tilbageholdel...
27.03.20
Sådan kan du fasefodre goldkøerne
Ønsker du at fasefodre goldkøerne, kan det praktiseres på flere måder.
24.01.20
NIR screening af kraftfoder og råvaremix 2019
NIR screening af kraftfoder og råvaremix viser, at blandingerne generelt er retvisende deklareret med hensyn til indhold af...
20.12.19
Beregning af NorFor tørstof i majsensilage, græsensilage og fuldfoder ved tørring med Koster Crop Tester
Nye formler for omregning af tørrerest fra Koster Crop Tester til NorFor tørstof
20.12.19
Ny beregning af fordøjelighed i frisk majshelsæd i Landsforsøgene
Organisk stof fordøjelighed i frisk majshelsæd beregnes fremover i Landsforsøgene efter samme for-mel som bruges i praksis....
15.11.19

Læs også