Oprettet: 06-12-2017

Validering af kalibreringer for græsensilage – Bruker MPA FT-NIR

Prøver af græsensilage neddeles til ca. 200 g og tørres 40 timer ved 60°C i ovn med luftcirkulation. Efter tørring formales på 1 mm sold (Cyclotec 1093) prøverne scannes i kvartsprøvekopper. Der anvendes dobbeltpakning af prøvekopper.

Krydsvalidering af kalibreringsmodeller til analyse af græsensilage ved FT-NIR.

Vari abel Enhed Reference Reference prøver i kalibrering Min1 Max2 RMSECV3 RPD4 R2
Råprotein g/kg TS Eurofins - Dumas CEE22 262 66 230 5,7 4,44 94,9
Opløseligt råprotein g råprotein/kg TS Eurofins – CEE29 omregnet 172 17 134 3,8 4,55 95,2
NDF g/kg TS Eurofins – CEE77 265 267 690 17,0 3,53 92,0
IVOS % Eurofins – DHI01 246 50 86 2,2 2,39 82,4
Aske g/kg TS Eurofins – DHC19 268 37 197 8,2 2,1 78,0
Sukker g/kg TS Eurofins – CEE72 225 0 173 10,0 3,83 93,2
pH pH KFL 272 3,6 6,2 0,16 2,51 84,1
Mælkesyre g/kg TS KFL 173 0 180 9,5 3,73 92,7
Total kløver % af TS Botanisk og beregnet 270 0 100 7,3 4,15 94,2
Rødkløver % af TS Botanisk og beregnet 245 0 100 8,9 3,50 91,8

1Mindste referenceværdi
2Højeste referenceværdi
3RMSECV (root mean square error of cross validation) er prædiktionsfejlen bestemt ved krydsvalidering.
4RPD er standardafvigelsen for referenceværdierne divideret med prædiktionsfejlen og et udtryk for kalibreringens styrke, ved værdi lavere end 2 betragtes modellen som meget svag.

 

 

Sidst bekræftet: 22-11-2018 Oprettet: 06-12-2017 Revideret: 06-12-2017

Forfatter

Kvæg
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Test af magnetløsninger i fuldfoderblandere fra Kongskilde (JF-Stoll), Kuhn og Strautmann
Undersøgelsen viste meget store forskelle på effektiviteten af forskellige foderblanderes magnet-løsninger på tilbageholdel...
27.03.20
Sådan kan du fasefodre goldkøerne
Ønsker du at fasefodre goldkøerne, kan det praktiseres på flere måder.
24.01.20
NIR screening af kraftfoder og råvaremix 2019
NIR screening af kraftfoder og råvaremix viser, at blandingerne generelt er retvisende deklareret med hensyn til indhold af...
20.12.19
Beregning af NorFor tørstof i majsensilage, græsensilage og fuldfoder ved tørring med Koster Crop Tester
Nye formler for omregning af tørrerest fra Koster Crop Tester til NorFor tørstof
20.12.19
Ny beregning af fordøjelighed i frisk majshelsæd i Landsforsøgene
Organisk stof fordøjelighed i frisk majshelsæd beregnes fremover i Landsforsøgene efter samme for-mel som bruges i praksis....
15.11.19

Læs også