Feedback Form

  

Oprettet: 06-12-2017

Validering af kalibreringer for græsensilage – Bruker MPA FT-NIR

Prøver af græsensilage neddeles til ca. 200 g og tørres 40 timer ved 60°C i ovn med luftcirkulation. Efter tørring formales på 1 mm sold (Cyclotec 1093) prøverne scannes i kvartsprøvekopper. Der anvendes dobbeltpakning af prøvekopper.

Krydsvalidering af kalibreringsmodeller til analyse af græsensilage ved FT-NIR.

Vari abel Enhed Reference Reference prøver i kalibrering Min1 Max2 RMSECV3 RPD4 R2
Råprotein g/kg TS Eurofins - Dumas CEE22 262 66 230 5,7 4,44 94,9
Opløseligt råprotein g råprotein/kg TS Eurofins – CEE29 omregnet 172 17 134 3,8 4,55 95,2
NDF g/kg TS Eurofins – CEE77 265 267 690 17,0 3,53 92,0
IVOS % Eurofins – DHI01 246 50 86 2,2 2,39 82,4
Aske g/kg TS Eurofins – DHC19 268 37 197 8,2 2,1 78,0
Sukker g/kg TS Eurofins – CEE72 225 0 173 10,0 3,83 93,2
pH pH KFL 272 3,6 6,2 0,16 2,51 84,1
Mælkesyre g/kg TS KFL 173 0 180 9,5 3,73 92,7
Total kløver % af TS Botanisk og beregnet 270 0 100 7,3 4,15 94,2
Rødkløver % af TS Botanisk og beregnet 245 0 100 8,9 3,50 91,8

1Mindste referenceværdi
2Højeste referenceværdi
3RMSECV (root mean square error of cross validation) er prædiktionsfejlen bestemt ved krydsvalidering.
4RPD er standardafvigelsen for referenceværdierne divideret med prædiktionsfejlen og et udtryk for kalibreringens styrke, ved værdi lavere end 2 betragtes modellen som meget svag.

 

 

Sidst bekræftet: 22-11-2018 Oprettet: 06-12-2017 Revideret: 06-12-2017

Forfatter

Kvæg
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Kontrol af teststrimler til bestemmelse af urin-pH hos goldkøer
Anvendelse af teststrimler til bestemmelse af urin-pH er en omkostningseffektiv og robust metode til kontrol af forsuring a...
26.09.19
Husk opfølgning på forsuring af goldkøerne
Forsuring af goldkøerne de sidste 21 dage før kælvning forebygger effektivt mælkefeber. Men det er vigtigt at følge op på g...
20.09.19
Forsuring af goldkøerne kan forebygge mælkefeber – men husk opfølgning
Forsuring af goldkøerne de sidste 21 dage før kælvning forebygger effektivt mælkefeber. Men det er vigtigt at følge op på g...
20.09.19
Brug ikke tørsyre til forsurede goldrationer
Det frarådes at bruge tørsyrer til stabilisering af goldrationer, hvis mælkefeber forebygges ved forsuring. Tørsyrerne kan ...
03.07.19
Kort guide til fasefodring af goldkøer
Overordnede krav til rationsformulering og praktiske anvisninger omkring fasefodring af goldkøer.
23.05.19

Læs også