Feedback Form

  

Oprettet: 06-12-2017

Validering af kalibreringer for rapskage og rapsskrå – Bruker MPA FT-NIR

Prøver neddeles til prøvestørrelse på ca. 100 g med spalteneddeler, formales på knivmølle (Retsch GM200) og scannes i kvartsprøvekopper. Der anvendes dobbeltpakning af prøvekopper.

Krydsvalidering af kalibreringer til analyse af rapskage og rapsskrå.

Vari-abel Enhed Reference Reference-prøver i kalibrering Min1 Max2 RMSECV3 RPD4 R2
EFOS % Eurofins – CE054 196 80 89 0,73 1,72 66,1
Aske g/kg DM Eurofins –CE040 216 60 117 2,67 3,17 90,0
Råprotein g / kg TS Eurofins – Dumas CE022 234 260 437 5,12 6,26 97,5
Opløseligt råprotein g N / kg N Eurofins – CE029 219 90 546 21,5 3,75 92,9
Råfedt g / kg TS Eurofins – Syrehydrolyse CE031 225 27 294 5,42 7,05 98,0
NDF g / kg TS Eurofins – CE077 183 205 315 13,4 1,4 48,7
Træstof g / kg TS Eurofins – CE075 117 113 174 8,61 1,26 36,5
CAB meq./kg TS Beregnet 209 -155 49 32,2 1,27 38,2

1Mindste referenceværdi
2Høejste referenceværdi
3RMSECV (root mean square error of cross validation) er prædiktionsfejlen bestemt ved krydsvalidering.
4RPD (residual prediction deviation) er standardafvigelsen for referenceværdierne divideret med prædiktionsfejlen.

 

 

Sidst bekræftet: 22-11-2018 Oprettet: 06-12-2017 Revideret: 06-12-2017

Forfatter

Kvæg
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

Foderkæden, Kvæg


Af samme forfatter

Ny beregning af fordøjelighed i frisk majshelsæd i Landsforsøgene
Organisk stof fordøjelighed i frisk majshelsæd beregnes fremover i Landsforsøgene efter samme for-mel som bruges i praksis....
15.11.19
Kontrollér forsuringen af goldkøerne efter ny høst
I takt med indfasning af bl.a. halm og majs fra 2019-høsten er der behov for opfølgning på CAB-værdien af goldrationer med ...
15.11.19
Hold produktionen oppe og omkostningerne nede med typemineraler
Den eneste sikre effekt ved dyre mineralløsninger synes at være ekstra omkostninger i forhold til typemineralblandinger.
07.11.19
Kort guide til fasefodring af goldkøer
Overordnede krav til rationsformulering og praktiske anvisninger omkring fasefodring af goldkøer.
30.10.19
Kontrol af teststrimler til bestemmelse af urin-pH hos goldkøer
Anvendelse af teststrimler til bestemmelse af urin-pH er en omkostningseffektiv og robust metode til kontrol af forsuring a...
26.09.19

Læs også