Af samme forfatter
Der findes to typer anlæg på markedet til pasteurisering af mælk til kalve. Pasteurisering er mest interessant ved sanering for salmonella og Paratuberkulose.
Ludbehandling af rapsfrø giver ikke sikkerhed for god udnyttelse og er samtidig en ret dyr behandling sammenlignet med formaling.
Se den samlede liste over fodermidler til kvæg. Her er også beskrevet specielle forhold ved anvendelse af foderet man skal være opmærksom på.
Analyse af tankmælk for selen giver ikke værdi, hvis der anvendes organisk selen. Bruges der uorganisk selen, er et selenniveau i tankmælken over 0,020 mg/l fuldt tilstrækkeligt.
Bilag til KvægInfo 2183
Model kan forudsige mælkens indhold af fedtsyrer. Foderrationer med mættet fedt giver især et højere indhold af palmitinsyre i mælken, når der sammenlignes med lavere fedtsyretildeling.
Tolerancer ved foderstofkontrol gældende fra den 10. november 2010.
Rapsfrø kan være en økonomisk fedtkilde som giver sundere mælkefedt. Rapsfrøene skal være formalet eller valset.
Nye typemineraler fra den 1. maj 2009
En kalvestarter med lavt indhold af stivelse kan være med til at sikre et godt vommiljø og normal vomudvikling hos de små kalve. Den har desuden givet samme tilvækst som en traditionel stivelsesrig kalvestarter i forsøg med kalve i alderen 0-2 måneder.
Med en totrins mælkefodringsstrategi kan kalvene få store mængder mælk og alligevel opnå en høj kraftfoderoptagelse og tilvækst efter fravænning.
Diarré i kalveperioden resulterede i 344 kg EKM mindre i første laktion hos køer i en stor svensk undersøgelse
Vi har fulgt kvier af malkerace årgang 2002. 76 % blev til danske malkekøer, 3 % blev eksporteret, 10 % blev slagtet og 11 % døde.
Organisk selen har ikke sikker betydning for sundhed hos kvæg, men organisk selen øger indlejringen i mælk og kød i forhold til uorganisk selen. Derfor kan det have en betydning for kalvens selenforsyning og overlevelsesevne.
Kviernes tilvækst på græs var beskeden på fire studielandbrug. Vi peger på mulige årsager.
PFAD-fedt04.09.01
Palmefrugter indeholder to forskellige olier, palmeolie og palmekerneolie, som er ret forskellige i sammensætning og egenskaber.
For at belyse mulighederne i at fodre med ludbehandlede hele rapsfrø og ærter til malkekøer er der fremstillet og opfodret et parti af hver afgrøde.