Oprettet: 20-09-2019

Protein i fokus på Fodringsdagen

L&F Kvæg har et strategimål om at øge kvælstofeffektiviteten. Derfor fyldte protein til malkekøer hele formiddagens program på årets Fodringsdag.

En reduceret proteintildeling er den mest effektive måde at øge kvælstofeffektiviteten på. Dette blev på årets Fodringsdag bl.a. belyst med et flerårigt forsøg fra England, der viste, at køerne ikke gav mere mælk med 18 pct. råprotein end med 16 pct. råprotein. Køer, der åd en ration med 14 pct. råprotein, havde derimod lavere ydelse og indikationer på dårligere reproduktion. Til gengæld var kvælstofeffektiviteten høj. Den bedste økonomi blev opnået med 16 pct. råprotein i rationen.

Bemærkelsesværdigt er det, at danske malkekøer af stor race bliver fodret med 17,2 pct. råprotein og jerseykøer endnu højere.

Hovedbudskaber fra Fodringsdagen:

  • Der fodres generelt med et for højt protein-
    niveau, ift. hvad køerne responderer med i mælk, og således hvad der er produktionsøkonomisk optimalt. Der kan spares 350 kr./årsko
  • ’Normtallene’ stiger med det stigende proteinforbrug, og det gør det sværere at opnå tilladelser til at opføre kostalde eller udvide
  • Hestebønner (2 kg/ko/dag) kan erstatte raps og sojaskrå i praksis
  • Lav grovfoderandel kan reducere metan markant hos køer af stor race, men mindre hos jerseykøer.

Fodringsdagen fandt sted 10. september og samlede i år 235 deltagere, hvilket er det højeste antal deltagere i nyere tid.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 17, 2019

Sidst bekræftet: 20-09-2019 Oprettet: 20-09-2019 Revideret: 20-09-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Chefkonsulent

Nicolaj Ingemann Nielsen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

NorFor og DMS kan beregne mælkens klimaaftryk - inkl. arealbehov og kulstofindlejring i jord
NorFor kan beregne metanudledningen forbundet med en foderration, samt den del af mælkens klimaaftryk som stammer fra frems...
03.12.19
Fodringsdag 2019: Sidste chance for at få early bird-rabat på billetten
Spar penge på din billet til Fodringsdag ’19 – meld dig til nu!
23.08.19
Fodringsdag 2019
Få resultaterne af at fodre med forskellige proteinniveauer
15.08.19
Klima - det kan du gøre i kvægstalden
Her kan du finde viden om, hvad du som kvægbruger kan gøre for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
18.06.19
NorFor og DMS kan beregne mælkens klimaaftryk
NorFor har hidtil beregnet udledningen af metan, som er forbundet med en given ration. Nu kan NorFor også beregne den del a...
25.04.19