Oprettet: 15-11-2019

Kontrollér forsuringen af goldkøerne efter ny høst

I takt med indfasning af bl.a. halm og majs fra 2019-høsten er der behov for opfølgning på CAB-værdien af goldrationer med forsurende virkning.

Forsuring af goldkøer i Close-UP-perioden (de sidste 21 dage inden kælvning) er et effektivt redskab til at forebygge mælkefeber og sikre god ædelyst helt frem til kælvning. Det anbefales at lave Close-UP-rationer med CAB-værdier mellem -80 og -100 meq./kg TS.

Forsuring af goldkøer skal altid følges op med tjek af urin-pH, som maksimalt må være 6,5. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke kan teste for overforsuring ved måling af urin-pH. Hvis køerne overforsures, vil de udvise en lavere foderoptagelse, uden det kan måles på urin-pH. Overforsuring vil særligt nedsætte køernes foderoptagelse i den sidste del af Close-UP-perioden.

Sådan følger du op

Udtag urinprøver:

  • Udtag urinprøver fra mindst otte køer i Close-UP-holdet, ved færre køer må der samles op over et par uger. Goldkøerne bør have været på forsurende ration i mindst fem dage inden prøveudtagning.
  • Hvis alle køer har urin-pH under 6,5, begyndes udtagning af foderprøver.
  • Hvis der er køer med urin-pH over 6,5 i Close-UP-holdet efter fem dage på forsurende foder, sænkes CAB i rationen, og der begyndes igen med udtagning af urinprøver fem dage efter indfasning af ny blanderecept.

Udtag foderprøve:

  • Udtag prøve fra flere blandinger af Close-UP-ration.
  • Husk omhyggelig prøveneddeling med kegleneddeling eller send alle delprøver til laboratoriet med tydelig instruks om omhyggelig blanding og neddeling inden analyse.
  • Husk, at jo bedre rationen er blandet, des mere sikker bliver prøveudtagningen.

Præcision er vigtigt

  • Foderblanderen skal være ren inden blanding af Close-UP-goldration.
  • Hvis foderblanderen ikke kan tømmes helt, skal der indregnes overslæbning af foder ved optimering af Close-UP-ration.
  • Vær omhyggelig med udvejning af mineraler og fodermidler til små blandinger af goldration.
  • Vær opmærksom på, om der er foderemner, der ligger på sneglene i stedet for at blive blandet ind i rationen, brug evt. tilsætning af vand til at vaske foderemner som mineraler af sneglene i foderblanderen.

Se hvordan:

Læs også:


Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 21, 2019 

Sidst bekræftet: 15-11-2019 Oprettet: 15-11-2019 Revideret: 15-11-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Test af magnetløsninger i fuldfoderblandere fra Kongskilde (JF-Stoll), Kuhn og Strautmann
Undersøgelsen viste meget store forskelle på effektiviteten af forskellige foderblanderes magnet-løsninger på tilbageholdel...
27.03.20
Sådan kan du fasefodre goldkøerne
Ønsker du at fasefodre goldkøerne, kan det praktiseres på flere måder.
24.01.20
NIR screening af kraftfoder og råvaremix 2019
NIR screening af kraftfoder og råvaremix viser, at blandingerne generelt er retvisende deklareret med hensyn til indhold af...
20.12.19
Beregning af NorFor tørstof i majsensilage, græsensilage og fuldfoder ved tørring med Koster Crop Tester
Nye formler for omregning af tørrerest fra Koster Crop Tester til NorFor tørstof
20.12.19
Ny beregning af fordøjelighed i frisk majshelsæd i Landsforsøgene
Organisk stof fordøjelighed i frisk majshelsæd beregnes fremover i Landsforsøgene efter samme for-mel som bruges i praksis....
15.11.19