Oprettet: 24-01-2020

Sådan kan du fasefodre goldkøerne

Ønsker du at fasefodre goldkøerne, kan det praktiseres på flere måder.

Goldkøernes energibehov ændrer sig væsentligt gennem goldperioden. Derfor praktiseres det i stadig større omfang at opdele goldko-fodringen i to faser, nemlig Far-OFF, den tidlige goldperiode, og Close-UP perioden, der dækker de sidste 17 – 24 dage af goldperioden.

Der er flere muligheder for at praktisere blanding og udfodring af optimerede rationer til de to faser af goldperioden. Få et overblik over mulighederne i skemaet her:

Far-OFF perioden

Strategi Beskrivelse Fordele Ulemper
Fortyndet
kvieration
Ved græsbaseret kviefodring kan en rest af kviefoderet fortyndes med halm. Man undgår
at starte en blanding til få køer.
Ikke muligt at undgå stivelsesholdige fodermidler eller lign., hvis de indgår i kvieblanding.
Far-OFF rationbaseret på græs, halm og type-mineral Rationen blandes som selvstændig blanding. Der optimeres alene efter
Far-OFF køerne.
Lille mængde.
Hø / wraphø som fuldfoder Hø eller wraphø med fordøjelighed, der passer som fuldfoder til Far-OFF køer opfodres som eneste fodermiddel. Enkel og tids-
besparende.
Foderet er normalt meget stabilt og fordærves ikke på foderbordet.
Ingen mulighed for justering af foderstyrke.
Risiko for variation mellem baller.

Close-UP perioden

Strategi Beskrivelse Fordele Ulemper
Lille blander +
robuste fodermidler
Ration blandes i lille blander dagligt eller hver 2. dag. Anvend robuste fodermidler fx majsensilage, halm, rapsprodukter, mineraler og vand. Lille variation i fodermidler og basis for meget præcis ration hvis blanderen er lille nok. Kræver høj indvejningspræcision.
Foder baseret på halm og vand har lav stabilitet på foderbordet.
Er følsom overfor overslæbning af foder i blanderen.
Lille blander +
forblandet og
ensileret grovfoder
Erstattes halm og vand af græsensilage giver det mere stabilt foder. For at sikre mod variation forblandes græs og majs, hvorefter det gen-ensileres. Græsbaseret Close-UP giver en mere kompakt blanding med
højere stabilitet på foderbordet.
Er sårbar overfor variation i fodermidler, særligt hvis mælkefeber forebygges med forsuring. Kontroller evt. variation ved analyse af fodermidlerne i forbindelse med genensilering.
Stor blander til
ensilering af
grundration
+ tilskudsfoder
En blanding af græs- og majs-ensilage genensileres med forsurende salte og mineraler. Udfodres sammen med en kraftfoderblanding, der forsyner koen med ekstra protein. Den teoretiske fordel er, at man ikke ensilerer proteinfodermidler med risiko for nedbrydning af protein under oplagring. Det kræver stærk styring at tildele kraftfoderet til goldkøerne fx i
foderstation. Der er indtil videre
kun opsamlet meget lidt erfaring
med dette i praksis.

Læs mere om:
Fasefodring af goldkøer

Tag også det gratis online kursus:Bliv skarp på goldperioden

Se flere online kurser om kvæg: Her

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 2, 2020
Sidst bekræftet: 24-01-2020 Oprettet: 24-01-2020 Revideret: 24-01-2020

Forfatter

HusdyrInnovation
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Brug aldrig koste med børster af metal i nærheden af dit kvægbrug
Foderet kan blive voldsomt forurenet med metaltråde, hvis der rengøres med børster af metal
01.05.20
Ensileringsmidler koster på mælkeproducentens bundlinje
Der sælges for mange ensileringsmidler baseret på utilstrækkelige forsøg. Hold fokus på godt håndværk og rettidighed ved en...
01.05.20
Kort guide til fasefodring af goldkøer
Overordnede krav til rationsformulering og praktiske anvisninger omkring fasefodring af goldkøer.
24.04.20
Test af kaliumsorbat, propionsyre og fodersalt til stabilisering af fuldfoder
Kaliumsorbat er effektivt til stabilisering af fuldfoder, og behandling med kaliumsorbat koster mindre end halvdelen af beh...
17.04.20
Test af magnetløsninger i fuldfoderblandere fra Kongskilde (JF-Stoll), Kuhn og Strautmann
Undersøgelsen viste meget store forskelle på effektiviteten af forskellige foderblanderes magnet-løsninger på tilbageholdel...
27.03.20