Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 09-08-2017

  

Oprettet: 10-08-2012

Spar på proteinet når prisen er høj

Med de høje proteinpriser bør du både se på, om du kan spare på mængden og typen af protein.

Høje tilskudsfoderpriser behøver ikke at betyde en høj proteinpris, når der er taget højde for energien (foderenhederne). Det er dog desværre tilfældet for tiden på grund af især sojaskråens himmelflugt.

Det betyder, at man skal se meget grundigt på behovet for proteinfodermidler i sin ration. Rationen skal nemlig optimeres både med hensyn til AAT og PBV, og det er ikke nødvendigvis det samme fodermiddel, der skal anvendes til det. Der vil, i den nuværende situation, næsten altid være penge at spare, hvis AAT og/eller PBV er over behovet.

Alternativer til sojaskrå

I de fleste situationer vil rapsprodukter kunne forsyne dyrene med både AAT og PBV i tilstrækkelige mængder, og suppleringsproteinprisen er kun godt det halve i rapsskrå i forhold til sojaskrå. Med meget grovfoder af god kvalitet skal der dog ikke anvendes store mængder tilskudsfoder. Derfor kan det være nødvendigt med et fodermiddel med meget AAT pr. kg for at opfylde behovet. Her kan sojaskrå være et nødvendigt fodermiddel for at få en økonomisk optimal proteinforsyning, men billigere alternativer med højt AAT-indhold bør undersøges som fx majsgluten60.

Hvis det er PBV, der mangler i rationen, er urea den absolut billigste PBV-kilde. Det kan anvendes i mængder op til 150 g pr. ko pr. dag. Der kan også lokalt og generelt være andre billigere proteinfodermidler på markedet. De skal selvfølgelig også passes ind i foderplanen så godt som muligt. Her er det ofte vigtigt at se på aminosyreforsyningen i rationen. NorFor giver ekstra gode muligheder for at optimere protein- og aminosyreforsyningen.

Del besætningen

Generelt kan der være behov for at anvende flere tilskudsfodermidler i år for at optimere både økonomisk og forsyningsmæssigt, men det første man bør se på er, om der kan reduceres i proteinmængderne. Generelt har vi ikke udnyttet alle muligheder for at spare på proteinet, fordi proteinet ikke har været så dyrt. Derfor er det vigtigt at se på, om især køerne i sidste halvdel af laktationen bliver overforsynet med protein, og eventuelt dele besætningen i to hold. 

 

Relaterede links

Høje foderpriser og mælkepris under pres
Sæt nogle af køerne ned i gear
Lav markplan nu hvis majsen står dårligt
Sidst bekræftet: 08-08-2016 Oprettet: 10-08-2012 Revideret: 10-08-2012

Forfatter

Kvæg
Landskonsulent

Ole Aaes

Foderkæden, Kvæg


Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Foderkæden, Kvæg


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
08.12.19
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
08.12.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
08.12.19
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
08.12.19
Kløvergræsensilage 4. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
08.12.19