Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Foder

Foder

Her finder du faglig viden og nyheder om foder og fodermidler til malkekøer, opdræt, slagtekalve og kødkvæg.

 Artikler

 Ikke-navngivet

Nye artikler

Tjek majsmarkerne for evt. larver af majshalvmøl
Majshalvmøllet breder sig i Danmark. Majsmarkerne skal tjekkes for evt. angreb fra omkring september, så problemets omfang ...
16.08.17

Nyt om skadegørere i majs og roer uge 32
Der er denne uge udløst bekæmpelse af majsøjeplet i 3 ud af 15 pløjede marker. I de upløjede marker anbefales generelt en b...
08.08.17

Højeste fordøjelighed af første slæt siden 2008
Fordøjeligheden af første slæt græs- og kløvergræsensilage er den næsthøjeste i de knap 40 år, fordøjeligheden har været må...
08.08.17

Høstprognoser for majshelsæd, kolbemajs og kernemajs er opdateret
Majsprognoserne er opdaterede og aktive. Fra medio september justeres prognoserne løbende på grundlag af prøver udtaget i m...
08.08.17

Ansvarlig

Kvæg
afdelingsleder
Rudolf Thøgersen
HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg