Oprettet: 05-04-2019

Tørsyre er velegnet til stabilisering af fuldfoder

Hvis foderet tager varme til sommer, bør du overveje tørsyre til stabilisering. Det er billigere og mere sikkert at arbejde med end organiske syrer.


Tørsyreprodukter stabiliserer foderet glimrende og medfører mindre risiko for ætsningsskader og indånding af syredampe. Foto: SEGES

I sommerhalvåret opstår der i mange malkekvægsbesætninger behov for stabilisering af fuldfoder i kortere eller længere perioder. Enhver opvarmning af foder, som sker efter udfodring, betragtes som et alvorligt fodringsproblem, og det anbefales, at man i alle besætninger løbende vurderer både foderet i foderstrengen og restfoderet for selvopvarmning. Friskt udfodrede foderblandinger kan være let opvarmede som følge af friktion i foderblanderen, og dette er ikke et problem, så længe foderet ikke tager yderligere varme i foderstrengen.

SEGES undersøgte i sommeren 2018 forskellige produkter til stabilisering af fuldfoder. Ved undersøgelse af aerob stabilitet og mikrobiologi i fuldfoder blev følgende behandlinger sammenlignet: Propionsyre (3 liter/tons), eksperimentel dosering af natriumbenzoat (1 kg/ton) samt Salvana TMR (1 kg/ton) og FreshFOSS (1 kg/ton). Den største effekt blev fundet ved behandling med FreshFOSS. Effekten af natriumbenzoat adskilte sig ikke positivt fra andre behandlinger. Det er ikke tilladt at anvende natriumbenzoat i fuldfoder, og undersøgelsen tyder ikke på, at natriumbenzoat er billigere at bruge end tørsyreprodukter.

Tørsyre kræver ikke HACCP-registrering

Undersøgelsen viste, at kvægbrugere bør overveje at vælge tørsyreprodukter frem for organiske syrer, som fx propionsyre til stabilisering af fuldfoder til malkende køer i sommerhalvåret. Tørsyreprodukter er enklere at håndtere og medfører mindre risiko for ætsningsskader og indånding af syredampe. Derudover er de billigere at bruge end organiske syrer. Anvendelse af tørsyreprodukterne kræver ikke HACCP-registrering. Undersøgelsen viser, at en simpel test, hvor man mærker efter, om foderet tager varme i foderstrengen dagen efter udfodring, er en god metode til at vurdere behovet for tilsætning af stabiliserende additiv til fuldfoder.

Vær opmærksom på, at tørsyreprodukter oftest indeholder calciumkilder. Hvis man anvender lav calciumtildeling som led i forebyggelse af mælkefeber, skal man være opmærksom på bidraget fra eventuelle tørsyreprodukter i goldkofoderet.

Læs mere i artiklen Stabilisering af fuldfoder

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 7, 2019

 

 

 

Sidst bekræftet: 05-04-2019 Oprettet: 05-04-2019 Revideret: 05-04-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Test af magnetløsninger i fuldfoderblandere fra Kongskilde (JF-Stoll), Kuhn og Strautmann
Undersøgelsen viste meget store forskelle på effektiviteten af forskellige foderblanderes magnet-løsninger på tilbageholdel...
27.03.20
Sådan kan du fasefodre goldkøerne
Ønsker du at fasefodre goldkøerne, kan det praktiseres på flere måder.
24.01.20
NIR screening af kraftfoder og råvaremix 2019
NIR screening af kraftfoder og råvaremix viser, at blandingerne generelt er retvisende deklareret med hensyn til indhold af...
20.12.19
Beregning af NorFor tørstof i majsensilage, græsensilage og fuldfoder ved tørring med Koster Crop Tester
Nye formler for omregning af tørrerest fra Koster Crop Tester til NorFor tørstof
20.12.19
Ny beregning af fordøjelighed i frisk majshelsæd i Landsforsøgene
Organisk stof fordøjelighed i frisk majshelsæd beregnes fremover i Landsforsøgene efter samme for-mel som bruges i praksis....
15.11.19