Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 08-11-2017

KvægInfo - 1797

Oprettet: 08-11-2007

Milokorn - foderværdien ligner majs

Foderværdien for milokorn ligner majs. Råproteinindholdet er lidt højere for milokorn end for majs, men til gengæld er råfedtindholdet lidt lavere. Stivelsen nedbrydes ligesom majsstivelse lidt langsommere i vommen end kornstivelse.

Milokorn og sorghum er to betegnelser for det samme. Sorghum bicolor er den latinske betegnelse. Det korrekte danske navn for fodermidlet er ifølge "Foderstofbekendtgørelsen" milokorn. I fodermiddeltabeller mv. samt i den videre omtale anvendes derfor betegnelsen milokorn.

Milokorn dyrkes i USA, Indien og Afrika. Milokorn er en hirseart, og ud over milokorn findes der er række andre hirsearter og underarter og en række andre navne (guineakorn, durra, dari, negerkorn samt hirse). Der er dog ikke den store forskel på foderværdien mellem de forskellige hirsearter. Milo er en etårig majslignende plante på over 2 meter. Den kan klare mere tørke end majs, og i f.eks. Afrika er det den vigtigste kornart. Milokornene er ret små (ca. 2 mm) og sidder i toppen af planten - i alt er der 750-1.250 frø pr. plante.


Milokorn, f
oto: www.FAO.org

Milokorn minder i kemisk sammensætning om majs. Milokorn har et højt indhold af stivelse og lavt indhold af træstof. Indholdet af protein er lidt højere end for majs, mens indhold af råfedt er lidt lavere. Proteinet har lidt lavere indhold af lysin end majs, men til gengæld lidt højere indhold af metionin. I modsætning til majs er milokorn en dårlig A-vitaminkilde, idet selv gule frø ikke indeholder caroten.

Foderværdien for milokorn kan ligesom for de andre fodermidler findes i fodermiddel- og aminosyretabel. Milokorn er desuden oprettet i NorFor dog med skønnede værdier for nedbrydningskarakteristika af protein og NDF. I tabellen er der angivet et interval for milokorn idet tørstof og proteinindhold er lidt højere i Feedstuffs ingredient analysis table 2007 end i den nuværende danske tabel.

Milokorn

Majs

Byg

TS %

86 - 89

88

85

Råprotein, % af vare

9,5 - 11

8,4

9,2

Råfedt, % af vare

2,8 - 3,0

4,0

2,6

Stivelse, % af vare

64

62

52

FE/100 kg

105

107

94

NELp20 MJ/ kg

6,8

6,9

6,4

Idet milokorn er et stivelsesholdigt fodermiddel ligesom korn og majs, vil det typisk erstatte noget hvede, byg eller majs i kvægfoder. Skallen på milokorn er voksdækket, og derfor er en god findeling nødvendig for at opnå en høj fordøjelighed. Stivelsen nedbrydes i lighed med majsstivelse lidt langsommere i vommen sammenlignet med kornstivelse.

Dyrenes ædelyst til milokorn er god, men kan variere som følge af forskelligt indhold af tanniner og andre bitterstoffer. Indholdet af tanniner er lavest i hvide og gule frø, og højest i brune frø. Når milokorn anvendes i blandinger med andre fodermidler, vil det ikke have betydning for ædelysten.

Milokorn i foderblandingerne er således ikke negativt, men for de fleste kvægbrugere er det en ret ukendt råvare.

Kilder:

www.FAO.org Tropical Feeds

Beskrivelse af fodermidler. Rapport nr. 26, Landsudvalget for kvæg.

Fodermiddeltabel 2005

Feedstuffs ingredient analysis table 2007

Sidst bekræftet: 13-05-2013 Oprettet: 08-11-2007 Revideret: 08-11-2007

Forfatter

Kvæg
Jens Møller

Af samme forfatter

Formalede eller ludede rapsfrø som fedtkilde
Ludbehandling af rapsfrø giver ikke sikkerhed for god udnyttelse og er samtidig en ret dyr behandling sammenlignet med form...
22.11.11
Beskrivelse af fodermidler til kvæg
Se den samlede liste over fodermidler til kvæg. Her er også beskrevet specielle forhold ved anvendelse af foderet man skal ...
29.09.11
Analyser af selenindholdet i tankmælk er næppe pengene værd
Analyse af tankmælk for selen giver ikke værdi, hvis der anvendes organisk selen. Bruges der uorganisk selen, er et selenni...
15.04.11
Regneark - Moate fedtsyremodel
Bilag til KvægInfo 2183
30.03.11