Af samme forfatter
Der findes to typer anlæg på markedet til pasteurisering af mælk til kalve. Pasteurisering er mest interessant ved sanering for salmonella og Paratuberkulose.
Med en totrins mælkefodringsstrategi kan kalvene få store mængder mælk og alligevel opnå en høj kraftfoderoptagelse og tilvækst efter fravænning.
Diarré i kalveperioden resulterede i 344 kg EKM mindre i første laktion hos køer i en stor svensk undersøgelse
Vi har fulgt kvier af malkerace årgang 2002. 76 % blev til danske malkekøer, 3 % blev eksporteret, 10 % blev slagtet og 11 % døde.
Krav om minimum 90 % fedtsyre, maksimalt jodtal 65 samt maksimalt indhold af specielle fedtsyrer (C12:0 og C20). Desuden krav til maksimalt indhold af vand, smuds og uforsæbelig rest samt de lovmæssige grænser for uønskede stoffer.
Kviernes tilvækst på græs var beskeden på fire studielandbrug. Vi peger på mulige årsager.