Af samme forfatter
Ludbehandling af rapsfrø giver ikke sikkerhed for god udnyttelse og er samtidig en ret dyr behandling sammenlignet med formaling.
Se den samlede liste over fodermidler til kvæg. Her er også beskrevet specielle forhold ved anvendelse af foderet man skal være opmærksom på.
Analyse af tankmælk for selen giver ikke værdi, hvis der anvendes organisk selen. Bruges der uorganisk selen, er et selenniveau i tankmælken over 0,020 mg/l fuldt tilstrækkeligt.
Bilag til KvægInfo 2183
Model kan forudsige mælkens indhold af fedtsyrer. Foderrationer med mættet fedt giver især et højere indhold af palmitinsyre i mælken, når der sammenlignes med lavere fedtsyretildeling.
Rapsfrø kan være en økonomisk fedtkilde som giver sundere mælkefedt. Rapsfrøene skal være formalet eller valset.
Organisk selen har ikke sikker betydning for sundhed hos kvæg, men organisk selen øger indlejringen i mælk og kød i forhold til uorganisk selen. Derfor kan det have en betydning for kalvens selenforsyning og overlevelsesevne.
Krav om minimum 90 % fedtsyre, maksimalt jodtal 65 samt maksimalt indhold af specielle fedtsyrer (C12:0 og C20). Desuden krav til maksimalt indhold af vand, smuds og uforsæbelig rest samt de lovmæssige grænser for uønskede stoffer.
PFAD-fedt04.09.01
Palmefrugter indeholder to forskellige olier, palmeolie og palmekerneolie, som er ret forskellige i sammensætning og egenskaber.
For at belyse mulighederne i at fodre med ludbehandlede hele rapsfrø og ærter til malkekøer er der fremstillet og opfodret et parti af hver afgrøde.