Smag på Landskabet 

Oprettet: 05-02-2015

Ansøgningsrunden for nye miljøvenlige ordninger åbnet

Ansøgningsrunden er åbnet for at søge nye 5-årige aftaler til ordningerne Økologisk Arealtilskud, Pleje af græs- og naturarealer og Ændret afvanding.


Fristen for at søge de nye ordninger i Fællesskemaet er den 21. april 2015.

Der er kommet en række forbedringer til ordningen Pleje af græs- og naturarealer. Det betyder generelt lempede sanktioner, højere tilskud på naturarealer og mere fleksible regler, fx er det ikke længere et støttekrav, at du udfylder en gødningsplan.  Du får tilskud for at pleje arealerne med græsning eller slæt. Plejen er med til at beskytte og forbedre biodiversiteten på arealerne. Dit tilskud afhænger af, hvordan du plejer dine arealer og om du søger grundbetaling på arealet. Du får fx et højere tilskud, hvis dine arealer bliver afgræsset, og hvis du ikke samtidig søger om grundbetaling.

Læs mere i Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 

Nye muligheder for større økologitilskud
Du kan søge den nye 5-årige ordning Økologisk Arealtilskud i Fællesskemaet. Økologisk Arealtilskud består af en basisordning, som kan suppleres med et eller flere tillæg. Der er tillæg til arealer under omlægning og arealer med økologisk frugt og bær.
Derudover kan du få et tillæg, hvis du ikke bruger så meget gødning på din økologiske bedrift. Økologisk Arealtilskud giver forbedrede forhold for økologerne, så målet om en fordobling af det økologiske areal kan nås.

Ordningen er en del af Økologiplan Danmark 2015

Du kan læse mere i Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015

Ordningen Ændret afvanding giver bedre forhold for fuglene
Hvis du har marker i Tøndermarsken, kan du søge tilskud fra ordningen Ændret afvanding. Ordningen giver tilskud til, at du kan ændre afvandingsforholdene på dine marker, så fuglene får bedre forhold. Du skal søge ordningen i et særligt skema.

Du kan læse mere i Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Ansøgningsfrist er den 21. april 2015
Du søger Pleje af græs- og naturarealer og Økologisk Arealtilskud i Fællesskemaet, som du finder i Tast selv-service. Husk, at fristen for at søge de nye ordninger i Fællesskemaet er den 21. april 2015.

Gå til Tast selv-service

 

 

Sidst bekræftet: 05-02-2015 Oprettet: 05-02-2015 Revideret: 05-02-2015

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

24.-25.02.2020: Kvægkongres 2020
Kom med til kvægbranchens største faglige begivenhed den 24.-25. februar 2020
15.01.20
Kvægkongresprogrammet er på trapperne
Vi håber, du vil give dig tid til at dykke ned i det og lade dig friste af de mange spændende foredrag og debatter.
10.01.20
Velkommen til et år med klima, økonomi og den gode fortælling i kvægbruget
Formand Christian Lund og sektordirektør Ida Storm ønsker godt nytår med et par korte bud på, hvad de forventer, 2020 vil b...
10.01.20
Video: Sådan udtager du prøve til genomisk test
Det er nemt at bestille og udtage prøver til genomisk test. Se hvordan i denne video.
18.12.19