Feedback Form

Smag på Landskabet 

Oprettet: 19-12-2014

Bliv medlem af foreningen Smag på Landskabet

Foreningen Smag på Landskabet tilbyder forskellige typer af medlemskab afhængigt af, om man fx er landmand med naturpleje – eller blot menig naturelsker.


For landmænd kan et medlemskab bl.a. give adgang til viden om optimal naturpleje og faglige arrangementer samt mulighed for at benytte mærkningsordningen ’Det’ naturkød’.

Naturarealer, der gror til, er en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed i Danmark. Som medlem af foreningen Smag på Landskabet bidrager man til at styrke naturplejen, så man undgår, at udyrkede naturarealer gror til, fordi de holdes nede ved hjælp af afgræsning. Det er et formål, som gør medlemskab attraktivt for både professionelle landmænd, og folk, som bare holder af naturen og ønsker at beskytte den. For landmænd kan et medlemskab desuden give adgang til bl.a. viden om optimal naturpleje, adgang til faglige arrangementer samt mulighed for at benytte mærkningsordningen ’Det’ naturkød’, som gør det nemmere at afsætte kød fra dyr, der har afgræsset naturarealer.

Forskellige typer medlemskab
Der kan med andre ord være flere forskellige årsager til at ønske medlemskab. Samtidigt ønsker foreningen at gøre medlemskab så attraktivt for så mange som muligt. Derfor er det muligt at tegne flere forskellige typer af medlemskab til forskellig pris. De forskellige typer er følgende og kan tegnes her

 1. Naturven
  Som Naturven er du med til at støtte foreningens aktiviteter omkring naturpleje ved hjælp af dyr på græs. Du vil få foreningens nyhedsbrev.
  Pris: 250,00 DKK
  Medlemsprisen er inkl. moms og dækker medlemskab i hele 2015

   

 2. Personligt medlem/landmand med <3 DE
  Som personligt medlem får du foreningens nyhedsbrev og du får stemmeret til generalforsamlingen samt rabat ved foreningens arrangementer og øvrige tilbud.
  Med denne medlemstype bliver det muligt senere at tilkøbe tilslutning til mærkningsordningen Det’ Naturkød.
  Pris: 375,00 DKK
  Medlemsprisen er inkl. moms og dækker medlemskab i hele 2015

   

 3. Landmand med 3-25 DE
  Som landmandsmedlem får du foreningens nyhedsbrev og du får stemmeret til generalforsamlingen samt rabat ved foreningens arrangementer og øvrige tilbud.
  Med denne medlemstype bliver det muligt senere at tilkøbe tilslutning til mærkningsordningen Det’ Naturkød.
  Pris: 625,00 DKK
  Medlemsprisen er inkl. moms og dækker medlemskab i hele 2015

   

 4. Landmand med >25 DE
  Som landmandsmedlem får du foreningens nyhedsbrev og du får stemmeret til generalforsamlingen samt rabat ved foreningens arrangementer og øvrige tilbud.
  Med denne medlemstype bliver det muligt senere at tilkøbe tilslutning til mærkningsordningen Det’ Naturkød.
  Pris: 1.875,00 DKK
  Medlemsprisen er inkl. moms og dækker medlemskab i hele 2015

   

 5. Forening med <100 medlemmer
  Dette medlemskab er tiltænkt lokale naturplejeforeninger, kogræsserforeninger og andre foreninger som kan støtte op om Smag på Landskabets formål. Under dette medlemskab modtages nyhedsbrev og man får rabat på Smag på Landskabets arrangementer og andre tilbud. Planen er desuden at oprette et forum for erfaringsudveksling for denne medlemsgruppe.
  Pris: 625,00 DKK
  Medlemsprisen er inkl. moms og dækker medlemskab i hele 2015

   

 6. Medlem nr. 2 i samme husstand/landbrug
  Ønsker flere personer i samme husstand at have stemmeret og opnå medlemsfordele kan medlemskab nr. 2 tegnes, hvis der i forvejen er et medlemskab på samme adresse og med samme CVR./CHR-nummer.
  Pris: 250,00 DKK
  Prisen er inkl. moms og dækker medlemskab i hele 2015

   

 7. Virksomheder m.fl.
  Virksomheder eller andre, som ønsker medlemskab, men ikke falder ind under ovenstående kategorier, er velkomne til at kontakte Smag på Landskabets sekretariat på smagpaalandskabet@agrotech.dk.

 

 

 

Sidst bekræftet: 19-12-2014 Oprettet: 19-12-2014 Revideret: 19-12-2014

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Færre antibiotikauheld i robotbesætninger
Antallet af antibiotikauheld i robotbesætninger er faldet markant de seneste år. Der sker dog stadig uheld. Se her, hvor d...
29.11.19
Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld på Abildholt
Med 700 køer, 11 robotter og 7 medarbejdere har driftsleder Thomas Larsen nok at holde styr på. Men der er tjek på tingene ...
29.11.19
Kvægnyt nr. 22 - 2019
Læs om: Erfagruppe for udenlandske medarbejdere; Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld m.m.
29.11.19
Uændret niveau for termoresistente kim – desværre
Arlas årlige screening for termoresistente kim viser, at 8 pct. af besætningerne ligger over 5.000 kim. Det er samme niveau...
15.11.19
Rejs ud og lær om landbrug – med Nuffield Scholarship
Vil du gerne ud i verden og lære om et selvvalgt område indenfor landbrug? Så er det måske en idé at ansøge om et Nuffield ...
15.11.19