Oprettet: 25-01-2013

Naturpleje gøres til en god forretning

Et unikt samarbejde mellem fire kommuner, forskere, landmænd, slagtere og restauratører skal gøre naturpleje til en rentabel, professionel driftsgren.


Projekt ’Smag på landskabet’ er unikt, fordi der skal arbejdes i hele kæden fra håndtering af praktiske problemer med naturpleje til produktudvikling af kødet og afsætningen af det. Foto Sven Siegrist.

Der er næsten ingen ende på alle de fordele, det ville bringe med sig, hvis naturpleje var ukompliceret og rentabel: Mere mangfoldig natur, indtægtskilde for landmænd, flere arbejdspladser, mere dansk kvalitetskød osv.

Desværre er der ikke mange landmænd, der går ind i naturpleje. Ringe økonomisk gevinst, besværlig lovgivning, udfordringer med dyrevelfærd og manglende afsætningsmuligheder for kødet er nogle af de væsentligste barrierer. Barrierer, som et nystartet projekt med titlen ‘Smag på landskabet’ imidlertid skal nedbryde, så naturpleje de kommende år omdannes til en professionel driftsgren i landbruget.

Epokegørende
Projektleder Jaap Boes, Videncentret for Landbrug, Kvæg, tøver ikke med at kalde projektet epokegørende:

”Der kommer virkelig til at ske ting og sager. Det her projekt er helt unikt, fordi vi vil arbejde i hele kæden fra håndtering af praktiske problemer med naturpleje over kødkvalitet til produktudvikling af kødet fra dyrene og afsætningen af det,” forklarer Jaap Boes.

Derfor er de involverede i projektet også interessenter i alle led. Projektet er således et samarbejde mellem kommunerne Holstebro, Skive, Randers og Ringkøbing-Skjern, Videncentret for Landbrug, Videncenter for Fødevareudvikling, AgroTech, Natur & Landbrug, Aarhus Universitet samt landmænd, slagtere og restauratører fra de fire kommuner.

Nye muligheder for landmænd
Projektet vil, ifølge Jaap Boes, være til stor gavn for mange landmænd, der kan få en ny eller forbedret indtjening ved at udvikle naturpleje som forretningsform. Nogle landmænd kan være lukningstruede, fordi de på grund af miljøhensyn ikke har mulighed for at udvide og udvikle deres bedrift, hvis den ligger nær naturfølsomme arealer. Her kan naturpleje blive et oplagt alternativ til almindeligt husdyrhold på stald.

Bedre miljø og flere arbejdspladser
Naturpleje fremmer biodiversiteten i et område. På den måde vil projektet medvirke til, at Danmark kan opfylde både nationale og internationale mål inden for dette felt.

Derudover forventes det også, at udviklingen af et naturpleje/naturkødskoncept vil skabe arbejdspladser bl.a. inden for hegning og klargøring af arealer til afgræsning, rådgivning, forarbejdning af kød, salg af kød og kødprodukter og turisme. I dag importerer Danmark kødkvægskød fra andre lande. Projektet skal også være med til at vende denne udvikling, så kvalitetskød i højere grad produceres på danske naturarealer. Projektet strækker sig over de næste to år og løbes i gang i denne måned.

Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU (landdistrikter.dk), Kvægafgiftsfonden, Region Midtjylland og kommunerne Ringkøbing-Skjern, Skive, Holstebro og Randers.

 

Artiklen har været bragt i Kvæg Nyt nr. 2 – 2013

Sidst bekræftet: 25-01-2013 Oprettet: 25-01-2013 Revideret: 25-01-2013

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Tilmeldingen er åben
Tilmeldingen er åben til Kvægkongres 2020, som løber af stablen 24.-25. februar i Herning.
24.01.20
SEGES rykker ud til kvægbesætninger med salmonella
Rådgivningsforløb med tæt opfølgning skal vende udviklingen mod et salmonellafrit kvægbrug, som på det seneste er gået i de...
24.01.20
Kvægbesætninger kontrolleres for håndtering af syge dyr og brug af medicin
Fra februar og frem til juni gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne i kvægbesætninger om håndtering af syge og ti...
24.01.20
Kvægnyt nr. 2 - 2020
Læs bl.a. om: SEGES rykker ud til kvægbesætninger med salmonella; Du skal kende din fremstillingspris på grovfoder; Sådan k...
24.01.20
24.-25.02.2020: Kvægkongres 2020
Kom med til kvægbranchens største faglige begivenhed den 24.-25. februar 2020
15.01.20