Smag på Landskabet 

Oprettet: 01-04-2014
Revideret: 20-06-2014

Plus og minusarter

Ud fra de vilde planter på et areal kan man vurdere naturkvaliteten af et naturområde. Det skyldes, at de vilde plantearter har en række krav til deres levested, f.eks. jordens næringsstofniveau, surhedsgrad, fugtighed og lys på voksestedet.

Aarhus Universitet har udarbejdet et system, hvor alle plantearter, der forekommer i den danske natur, har fået tildelt en karakter for naturkvalitet. Karakteren svarer til artens følsomhed over for forringelse af naturtilstanden og ønskværdigheden af arten i den danske natur.

Høj karakter har arter, der er meget følsomme over for forringelser, og som forsvinder, hvis en negativ påvirkning er høj, f.eks. gødskning og dræning. Det er positive arter. Lav karakter har arter, der er tolerante eller fremmes af sådanne forringelser. Det er negative arter. Naturkvalitetssystemet giver højeste karakter, 7 til plantearter, der er ekstremt følsomme for forringet naturtilstand. Laveste karakter, -1, gives til arter, der er invasive arter eller problemarter, og begunstiget af forringet naturtilstand.

Arter, der er særligt følsomme over for påvirkninger, er ofte mere sjældne arter. Der er dog også følsomme arter, som forekommer i mange forskellige naturtyper, og som er knap så sjældne. De er gode indikatorer for god naturtilstand og har også en høj karakterværdi.

     

Plusarter: 

 

Minusarter: 

     
Alm. mælkeurt    Rynket rose   
Liden klokke    
Vibefedt   
Hvid anemone   
Kornet stenbræk     
     


 Sidst bekræftet: 01-04-2019 Oprettet: 01-04-2014 Revideret: 20-06-2014

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Tilmeldingen er åben
Tilmeldingen er åben til Kvægkongres 2020, som løber af stablen 24.-25. februar i Herning.
24.01.20
SEGES rykker ud til kvægbesætninger med salmonella
Rådgivningsforløb med tæt opfølgning skal vende udviklingen mod et salmonellafrit kvægbrug, som på det seneste er gået i de...
24.01.20
Kvægbesætninger kontrolleres for håndtering af syge dyr og brug af medicin
Fra februar og frem til juni gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne i kvægbesætninger om håndtering af syge og ti...
24.01.20
Kvægnyt nr. 2 - 2020
Læs bl.a. om: SEGES rykker ud til kvægbesætninger med salmonella; Du skal kende din fremstillingspris på grovfoder; Sådan k...
24.01.20
24.-25.02.2020: Kvægkongres 2020
Kom med til kvægbranchens største faglige begivenhed den 24.-25. februar 2020
15.01.20