Feedback Form

Smag på Landskabet 

Oprettet: 01-04-2014
Revideret: 20-06-2014

Plus og minusarter

Ud fra de vilde planter på et areal kan man vurdere naturkvaliteten af et naturområde. Det skyldes, at de vilde plantearter har en række krav til deres levested, f.eks. jordens næringsstofniveau, surhedsgrad, fugtighed og lys på voksestedet.

Aarhus Universitet har udarbejdet et system, hvor alle plantearter, der forekommer i den danske natur, har fået tildelt en karakter for naturkvalitet. Karakteren svarer til artens følsomhed over for forringelse af naturtilstanden og ønskværdigheden af arten i den danske natur.

Høj karakter har arter, der er meget følsomme over for forringelser, og som forsvinder, hvis en negativ påvirkning er høj, f.eks. gødskning og dræning. Det er positive arter. Lav karakter har arter, der er tolerante eller fremmes af sådanne forringelser. Det er negative arter. Naturkvalitetssystemet giver højeste karakter, 7 til plantearter, der er ekstremt følsomme for forringet naturtilstand. Laveste karakter, -1, gives til arter, der er invasive arter eller problemarter, og begunstiget af forringet naturtilstand.

Arter, der er særligt følsomme over for påvirkninger, er ofte mere sjældne arter. Der er dog også følsomme arter, som forekommer i mange forskellige naturtyper, og som er knap så sjældne. De er gode indikatorer for god naturtilstand og har også en høj karakterværdi.

     

Plusarter: 

 

Minusarter: 

     
Alm. mælkeurt    Rynket rose   
Liden klokke    
Vibefedt   
Hvid anemone   
Kornet stenbræk     
     


 Sidst bekræftet: 01-04-2019 Oprettet: 01-04-2014 Revideret: 20-06-2014

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld på Abildholt
Med 700 køer, 11 robotter og 7 medarbejdere har driftsleder Thomas Larsen nok at holde styr på. Men der er tjek på tingene ...
29.11.19
Færre antibiotikauheld i robotbesætninger
Antallet af antibiotikauheld i robotbesætninger er faldet markant de seneste år. Der sker dog stadig uheld. Se her, hvor d...
29.11.19
Kvægnyt nr. 22 - 2019
Læs om: Erfagruppe for udenlandske medarbejdere; Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld m.m.
29.11.19
Uændret niveau for termoresistente kim – desværre
Arlas årlige screening for termoresistente kim viser, at 8 pct. af besætningerne ligger over 5.000 kim. Det er samme niveau...
15.11.19
Rejs ud og lær om landbrug – med Nuffield Scholarship
Vil du gerne ud i verden og lære om et selvvalgt område indenfor landbrug? Så er det måske en idé at ansøge om et Nuffield ...
15.11.19