Feedback Form

Smag på Landskabet 

Oprettet: 15-12-2014

Smag på Landskabet - Plejeplaner

Som led i et udviklingsarbejde med at finde gode og brugbare modeller for plejeplaner har projekt Smag på Landskabet udarbejdet plejeplaner for alle de naturarealer, der indgår i projektet.

Lodsejere og/eller dyreholdere er ikke forpligtede til at følge planerne.

Natur & Landbrug Aps har stået for arbejdet, og de arbejder med tre forskellige modeller: 

De grundige plejeplaner indeholder en række beskrivelser af arealets udpegninger, målsætning for plejen, botanisk sammensætning på grundlag af grundige botaniske moniteringer, plejeplan og logbog med fotodokumentation. De grundige plejeplaner er udviklingsmodeller i projektet og kan bruges til at finde en model for, hvad plejeplanerne med fordel kan indeholde.  

Landmandsudgaven er et koncentrat på to sider af ”Den grundige plejeplan” og indeholder de væsentligste elementer i forhold til naturværdier samt praktiske anvisninger for pleje i den næste målperiode. 

Ideer til naturpleje er en ”light udgave”, som er baseret på gennemgang af en mindre del af projektarealet. Der er valgt en fokusart, og der peges på en problemart, der vokser på det udvalgte delareal. Modellen sikrer ikke, at det er den bedste del, der er gennemgået, at områder med f.eks. problemarter findes eller, at plejeanbefalingerne er dækkende for det samlede areal. Planen er en del af udviklingsarbejdet i forsøget på at finde en model, der ikke er så arbejdskrævende, og dermed ikke så omkostningstung, som den grundige plejeplan samtidigt med, at den skal være et brugbart værktøj for naturplejeren.

Plejeplan – landmandsudgaven 

”Plejeplan – grundig model 

”Ideer til naturpleje 

 

Sammenligning af de tre modeller af plejeplaner
Her sammenlignes ”Grundig plejeplan” med ”Landmandsudgave” og ”Ideer til naturpleje”. Modellerne indgår i arbejdet med at udvikle plejeplaner i projekt Smag på Landskabet og kan ikke betragtes som et endelig bud på den optimale model. De kan tjene som inspiration ved overvejelser omkring udformning af plejeplaner.

Vurdering af afgræsningen på arealerne i Smag på Landskabet, oktober 2014
Natur & Landskab ApS har været rundt på arealerne i oktober 2014 for at vurdere resultatet af sommerens afgræsning. Deres bemærkninger til de enkelte arealer er indsat i en tabel. Det fremgår af tabellen, at plejen har været i orden på tolv arealer og delvist i orden på to arealer i forhold til, hvad der er passende af hensyn til naturmålet. Til gengæld har afgræsningen ikke været tilstrækkelig på syv arealer, og et areal har været overgræsset. Det vil sige, at næsten halvdelen af arealerne ikke får det løft i naturtilstanden, som afgræsningen kunne have givet.

Det er vigtigt at understrege, at dyreholderne har ikke overtrådt nogen aftaler, da de ikke er forpligtet til en bestemt pleje af arealerne. 

Plejeplaner i Smag på Landskabet – muligheder fremadrettet
Natur & Landbrug ApS har i 2014 arbejdet med udvikling af plejeplaner, herunder blandt andet hvilket indhold, der er relevant, og hvor stort tidsforbruget er. Deres forslag og prisoverslag kan læses her.

Natur & Landbrug bruger begreberne handleplaner og naturhandleplaner, men Smag på Landskabet vil fortsat bruge ordet plejeplaner, da handleplaner er det, som kommunerne udarbejder for de enkelte Natura 2000-områder for at opfylde statens Natura 2000-planer. 

 

 

Sidst bekræftet: 15-12-2014 Oprettet: 15-12-2014 Revideret: 15-12-2014

Kontakt

Naturchef, Biolog

Heidi Buur Holbeck

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Forfatter

Kvæg
Susanne Øster Sørensen

Af samme forfatter

Indarbejd natur- og vildtvenlige tiltag i mark og brak
Ved vinterens planlægning af markplaner for 2016 er det værd at overveje, hvordan natur- og vildtvenlige tiltag kan få plad...
06.11.15
Barriereundersøgelse i forbindelse med vådområdeprojekter
Hvad skal der typisk til, for at et vådområdeprojekt bliver en succes, og hvad kan få det til at falde? På hvilke punkter e...
15.10.13