Oprettet: 18-05-2018

For få slagtekalveproducenter tjekker op på leverandørernes salmonellastatus

En spørgeundersøgelse blandt producenter viste, at kun 45 pct. gør hvad de kan for at tjek-ke leverandørbesætningens salmonellastatus. Men køb af niveau 1-kalve er ingen garanti.

På Kvægkongres 2018 foretog SEGES en spørgeundersøgelse blandt slagtekalveproducenter, der deltog i et foredrag om smittebeskyttelse. Producenterne blev spurgt om, hvordan de konkret forholder sig til – ja smittebeskyttelse – i deres egen besætning. Et af spørgsmålene lød: Tjekker du salmonellastatus på leverandører før hver ny indsættelse af kalve? Og svaret var foruroligende: 45 % af de adspurgte landmænd gør ikke, hvad der er muligt for at tjekke leverandørernes Salmonella-status forud for hver indsættelse (Fig. 1). Men salmonella er måske lige nu den mest presserende sundhedsmæssige udfordring for slagtekalveproduktionen. De økonomiske konsekvenser ved smitte med Salmonella er voldsomme. Hvis besætningen havner i niveau 3, kan det meget vel koste 500-1000 kr. pr. kalv i reduceret afregning fra slagteriet, samt udgifter til rengøring, rådgivning, prøveudtagning m.v.

Køb i niveau 1 er ingen garanti

Selvom der kun indkøbes kalve fra faste leverandører, der plejer at være i niveau 1, vil der også i de kommende år være en betydelig risiko for på et eller andet tidspunkt at indkøbe en reelt smittet kalv. I de fleste tilfælde når slagtekalveproducenten at få besked, hvis en leverandør skifter status - men ikke altid. Mælkeleverende besætninger vurderes på niveauet af antistoffer i tankmælk. Det er en indirekte test, der måler, om køerne tidligere har været udsat for smitte. Der er en lille risiko for, at smittede dyr bliver solgt fra besætningen, inden smittede køer når at danne antistof, og der foreligger en positiv tankmælksprøve.

Brug kalvetjek

Mange malkekvægsbesætninger har i dag godt sektionerede staldafsnit. Derfor kan der forekomme smitte blandt kalve, uden at det kan måles i tankmælken. Det betyder ikke, at det er håbløst, at gøre noget for at beskytte sin egen besætning. Ændringer i niveauet af antistoffer i tankmælken, som ikke nødvendigvis medfører at besætningen skifter status, kan være et første varsel om, at noget rører på sig blandt køerne i malkekvægsbesætningen. Dødeligheden blandt kalvene i leverandørbesætningen er en anden indikator for, hvordan det står til med sundheden. Der er en sammenhæng mellem dødeligheden og den risiko slagtekalveproducenten løber ved afhentning af kalve fra besætningen. Både ændringer i indholdet af antistoffer i tankmælk og dødeligheden blandt leverandørernes kalve kan du få let adgang til ved at få dine leverandører til at underskrive en aftale om legalisering og ved selv at bestille ”Kalvetjek”, der fås gratis ved henvendelse til Seges.

Læs hele spørgeundersøgelsen Sådan forholder slagtekalveproducenterne sig til smittebeskyttelse her: www.landbrugsinfo.dk > Kvæg > Kødproduktion > Slagtekalve

Læs også artiklen samme sted, (ligeledes baseret på undersøgelsen): Isoler slagtekalvene ved indsættelse – og andre gode råd om smitteforebyggelse.

Figur 1: Spørgsmål i undersøgelsen: Tjekker du Salmonella-status på leverandører før hver ny indsættelse af kalve? Svaret viser, at alt for mange slagtekalveproducenter løber en unødig risiko, når de regner med, at alle niveau 1-kalve er fri for Salmonella.

 

Sidst bekræftet: 18-05-2018 Oprettet: 18-05-2018 Revideret: 18-05-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Lars Pedersen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
11.05.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
11.05.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
11.05.20
Salmonellabesætninger skal begrænse eksterne kontakter
Besætninger i niveau 2 og 3 må kun modtage nødvendige besøg i besætningen og skal besøges sidst på ruten.
20.03.20
Salmonellabesætninger skal begrænse eksterne kontakter
Besætninger i niveau 2 og 3 må kun modtage nødvendige besøg i besætningen og skal besøges sidst på ruten.
05.03.20