Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 03-03-2020

  

Oprettet: 04-03-2019

Jannies kalve gør dyrlægerne klogere

For femte gang på et halvt år er Jannie & Kim Nielsens kalve blevet målt, vejet, stukket og pillet i af en flok forskere. Jannie håber, det gør dyrlægerne så kloge, at antibiotikaforbruget minimeres på landsplan.

"Det kunne være godt, hvis man kunne finde en metode til bedre diagnostik, så vi kunne lave en mere effektiv behandling,” mener slagtekalveproducent Jannie Nielsen, Ribe.

Jannie Nielsens frostkolde hænder bevæger sig kun op af de lune lommer for at tilfredsstille staldkattens tilsyneladende umættelige appetit på nusseri. Det er ikke hende, der er på arbejde denne formiddag. Det er derimod de tre forskere fra Københavns Universitet, der for femte gang denne vinter tager blodprøver, gødningsprøver, næsesvabere og temperatur – denne gang på 20 kalve i Jannie og Kim Nielsens besætning ved Ribe. Samtidigt vurderer de huld og diverse sundhedstegn, fx øjen- og næseflåd.

Prøverne bliver brugt til et utal af analyser, der alle har det formål at finde metoder, der øger sundheden og sænker antibiotikaforbruget hos danske kalve. Et formål, som Jannie og Kim Nielsen gerne støtter op om. Og de står, som mange andre kvægbrugere, allerede med ønskesedlen i hånden:

”Det kunne være godt, hvis man kunne finde en metode til bedre diagnostik, så vi kunne lave en mere effektiv behandling. Nogle gange kan man godt have en fornemmelse af, at man famler lidt i blinde, når man behandler – jeg håber selvfølgelig ikke, at det er tilfældet - men vi ved jo ikke altid, hvad der lægger bag den lungebetændelse, vi behandler for,” lyder det fra Jannie. Kim supplerer, at en effektiv vaccine mod luftvejslidelser også kunne være spændende, og Janni nævner større viden om rette behandlingstidspunkt som endnu et punkt på ønskesedlen.

Ønsker antibiotikaforbruget ned

Jannie Nielsen har et ønske om, at antibiotikaforbruget skal ned. Ikke bare på bedriften, som Jannie og Kim Nielsen har drevet med slagtekalve siden 2006, men også generelt.

”Antibiotikaforbruget ligger altid i baghovedet - at man gerne vil bringe det ned,” fortæller Jannie Nielsen.

Derfor havde hun heller ingen skrupler med at lægge kalve til det store projekt, der foreløbigt omfatter både 8 slagtekalveproducenter og de 39 mælkeproducenter, der leverer deres kalve.

”Jeg skulle lige være sikker på, at der ikke var arbejde i for mig, og det er der jo ikke – det er dem, der knokler,” siger hun med et grin og et nik mod de tre forskere, der muntrer sig med reb og reagensglas mellem de livlige kalve. ”Og jeg vil godt benytte lejligheden til at opfordre andre til at deltage i projekter. Det er jo rart, hvis man kan være med til at gøre dyrlægerne klogere. Og jeg håber på, at jeg på den måde kan være med til at gøre noget for sundheden og for at få det generelle forbrug af antibiotika til danske kalve ned,” lyder det fra Jannie Nielsen.

Robuste Kalve undersøger blandt andet

Effekt af smertestillende medicin:

Kommer kalven sig hurtigere, hvis den behandles med smertestillende medicin ved begyndende sygdomstegn? Kalve med og uden smertestillende behandling sammenlignes.

Effekt af gærprodukt:

Kan gærprodukter gøre kalven sundere og mere modstandsdygtig? 120 kalve får netop nu et gærprodukt i både mælk og kraftfoder.

Brixmåler til blodprøver:

Kan brixmåleren bruges til at måle kalves immunstatus ved en blodprøve?

Tidlig diagnostik:

Hvad fortæller bakterieforekomsten i næsen om kalvens sundhedstilstand?

Lægger data til specialer:

Adskillige dyrlægestuderende nyder glæde af de mange data, der indsamles i ”Robuste Kalve”. Netop nu lægger projektet bl.a. data til specialer om:

  • Sammenhængen mellem goldkomanagement og råmælkskvalitet
  • Sammenhæng mellem luftvejsinfektioner og risikofaktorer
  • Sammenhæng mellem immunstatus og diarré
  • Forskellige faktorers indflydelse på forekomsten af cryptosporidier
 

 

Sidst bekræftet: 04-03-2019 Oprettet: 04-03-2019 Revideret: 04-03-2019

Forfatter

Marketing og Fagkommunikation
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 7 - 2020
Fokus på grovfoderprisen blev kickstartet i gårdrådet; Etabler det bedste såbed til majs; Korrekt kvælstof og startgødning ...
03.04.20
Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20