Af samme forfatter
En ændring i fodringen kan reducere frekvensen af leverbylder uden at tilvæksten reduceres. I gennemsnit kan du tjene 200-400 kr. mere pr kalv, der ikke har leverbylder.
Højt mælkefodringsniveau forsinker vomudviklingen hos kalve, så de fordøjer kraftfoderet dårligere ved fravænning og tilvæksten bliver lavere. Kalveleverandører bør derfor nedtrappe mælkeniveauet inden flytning, så kalvene lærer at æde kraftfoder.
Vommen udvikler sig hurtigere hos spædkalve med fri adgang til hø, og de æder mere kraftfoder. Det viser et studie fra 2019. Det anbefales derfor altid at tilbyde kalvene hø eller andet grovfoder med høj fordøjelighed i mælkefodringsperioden.
Nye demonstrations- og afprøvningsaktiviteter skal vise vejen mod højere produktivitet og lavere antibiotikaforbrug i dansk slagtekalveproduktion.
Kalveliv12.10.18
På landsplan er der langt til L&F Kvægs mål om en gennemsnitlig daglig nettotilvækst på 650 g. Men nogle producenter er i mål. Læs her, hvad de gør rigtigt.
Her får du nogle bud på tiltag inden for kalvesundhed, fodring af kalve og kalvemanagement, der kan øge tilvæksten i slagtekalvebesætningen.
Artiklen redegør for, hvad man har fundet af vandoptagelse, når mælkefodrede kalve udover mælketildeling tilbydes vand. Læs også, hvordan småkalvene bedst sikres vand, og hvordan vandets temperatur, vejret og sygdom påvirker vandoptagelsen.
Læs om hvilke forhold, der påvirker slagtekalvens vandoptagelse med fokus på perioden fra ankomst ved fire-ugers alderen og frem til slagtning. Få også modellen, der beregner slagtekalvens vandoptagelse ved en given alder og ration.
Tilstrækkeligt med vand af god kvalitet er vigtigt for slagtekalvens velfærd, foder-optagelse og tilvækst. Læs her hvordan du sikrer optimal vandforsyning.
Leverbylder hos slagtekalve har flere årsager, men de opstår især pga. den intensive energirige fodring og mangel på strukturfoder. Frekvensen kan reduceres markant ved at supplere foderrationen.
I USA skelner slagteriet mellem fire forskellige niveauer af leverbylder hos slagtekalve. SEGES foreslår, at der indføres en lignende tilbagemelding i Danmark, fordi det kan vise en sammenhæng med dyrets præstationer, som man så kan handle på.
Mælkefodringsperioden er den periode i kalvens liv, hvor fodereffektiviteten er højest. Derfor gælder det om at sikre kalven tilstrækkeligt med energi til både at kunne dække forbruget til vedligehold og en høj til-vækst.
Mælkefodringsperioden er den periode i kalvens liv, hvor fodereffektiviteten er højest. Derfor gælder det om at sikre kalven tilstrækkeligt med energi til både at kunne dække forbruget til vedligehold og en høj til-vækst.