Af samme forfatter
Denne side viser link til firmaer som udbyder mærker til kvæg, der opfylder Fødevarestyrelsens krav for anvendelse i Danmark.
Her finder du skemaer vedrørende legalisering af rådgiveres, klovbeskæreres og dyrlægers adgang til data fra Kvægdatabasen.
Denne side viser link til firmaer som udbyder mærker til svin, der opfylder Fødevarestyrelsens krav for anvendelse i Danmark.
Vær opmærksom på, at dine øremærker skal være af et fabrikat og en type, der overholder de tekniske krav. Læs her om officielle øremærker.
Denne side viser link til firmaer som udbyder mærker til får og geder, der opfylder Fødevarestyrelsens krav for anvendelse i Danmark
Siden indeholder de øremærker fra firmaet, som må anvendes til kvæg.
Tru-Test Scandinavia kvægmærker
En samling af hyppige spørgsmål og svar, som med praktiske eksempler viser fortolkningen af reglerne. Svarene er afstemt med Fødevarestyrelsen.
Besætninger, der deltager i den frivillige fåre- eller gederegistrering, foretager registreringer på enkeltdyrsniveau. Øvrige besætninger foretager normalt den lovpligtige registrering via flokflytninger.