Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 11-08-2017

  

Oprettet: 11-08-2016
Revideret: 13-09-2016

Bilag og dias fra Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål 2016

Mandag den 12. september 2016 i Herning Kongrescenter.

Bilag/Dias 
Foderoptagelse og mælkeproduktion fra rajgræs, rajsvingel, strandsvingel, rødkløver eller hvidkløver - Intensive forsøg og praksisundersøgelser
Ph.d.-stipendiat Marianne Johansen, AU, Foulum og
Landskonsulent Ole Aaes, SEGES KvægBilag/Dias
Bilag/Dias
Mælkeproduktion kun på græsensilage og korn?
Forskningsleder Rolf Spörndly, Sveriges Landbruksuniversitet

Bilag/Dias
Betydningen af NDF-fordøjeligheden i majs
Seniorkonsulent Betina A. Røjen, SEGES Kvæg 
Dias 
Værdi- og maksimal anvendelse af ludet korn
Seniorkonsulent Henrik Martinussen, SEGES Kvæg

Dias 
Passer NEL20 for kraftfoder i NorFors fodermiddeltabel og kan EFOS anvendes til bestemmelse af NEL20 i kraftfoder?
Specialkonsulent Nicolaj I. Nielsen, SEGES KvægBilag/Dias 
Værdien af ureamålinger i tankmælk
Specialkonsulent Thomas Andersen, SEGES Kvæg

Bilag/Dias
Svensk anvendelse af proteinkilder, i lyset af ønsker om GMO-fri foder
Forskningsleder Rolf
Spörndly, Sveriges LantbruksuniversitetBilag/Dias
Rekruttering til Non GM mælkeproduktion
Jens Chr. Fly
Danske beregninger på økonomi og muligheder for GMO-fri foder
Seniorkonsulent Henrik Martinussen, SEGES Kvæg
Specialkonsulent Nicolaj I. Nielsen, SEGES Kvæg

 

Dias

Dias

Økonomi, muligheder og udfordringer ved forlænget laktation
Videnskabelig assistent
Jesper Overgård Lehmann, AU, Foulum


Bilag/Dias
Digital foderstyring- Lager, FBO-tablet og KMP-fuldfoder
Specialkonsulent Niels Bastian Kristensen, SEGES Kvæg

Dias 
Korte indlæg:
Mælkefeber når goldkøer afgræsser
Specialkonsulent Finn Strudsholm, SEGES Økologi

Betydning af fodringsskift og mælkeydelse for koens vægt
Dataanalytiker Vivi M. Thorup, Auning Data

Shredlage og densitet i ensilage
Trainee Nikolaj Hansen, SEGES Kvæg


DiasDias


Dias

 

Sidst bekræftet: 13-09-2016 Oprettet: 11-08-2016 Revideret: 13-09-2016

Forfatter

Kvæg
Ole Aaes

Af samme forfatter

Årsager til det høje fosforniveau i malkekøernes foderrationer
Fosforniveauet i malkekøernes foderration er steget kraftigt, især på grund af øget forbrug af rapsprodukter på bekostning ...
13.12.19
Næringsstofindholdet i malkekøernes gødning er steget
Næringsstofindholdet i malkekøernes gødning er steget. Det gælder især for kvælstof og fosfor hos Jerseykøerne. Det betyder...
15.11.19
Mælkeydelsen stiger stærkt, men desværre stiger næringsstofudskillelsen mere
Når mælkeydelsen stiger, stiger mængden af næringsstoffer køerne udskiller også. Det betyder større krav til harmoniareal p...
15.11.19
Opdateret SEGES-vejledning om udarbejdelse af type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor
SEGES og Kopenhagen Fur har udarbejdet vejledningen i type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor for kvæg, svin, fjerkræ og...
29.10.19
Selenberiget gødning til græs
Selenindholdet i dansk grovfoder er lavt. For at sikre forsyningen, kan gødskning med selenberiget gødning være en mulighed...
28.08.19