Oprettet: 31-07-2014
Revideret: 16-09-2014

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål 2014

Se dias og bilag fra Fodringsdagen den 2/9 i Herning Kongrescenter.

   
Effekt af græsblanding på foderoptagelse og mælkeydelse
Konsulent Betina Amdisen Røjen, VFL, Kvæg
Dias  Bilag
Kompakt fuldfoder, fuldfoderblandere og snitlængde
Konsulent Niels Bastian Kristensen, VFL, Kvæg
Dias
Stivelsesfordøjelighed i rationer baseret på majsensilage
Specialkonsulent Rudolf Thøgersen, VFL, Kvæg 
Dias
Forskellige muligheder for vask og snitning af roer
Kvægbrugskonsulent Niels Martin Nielsen, Landbo Limfjord
Dias Bilag 
Ensilerede roer – analyser, foderværdi og beregninger
Landskonsulent Ole Aaes, VFL, Kvæg
Dias Bilag 
Virkning på stofskiftet ved fodring med friske roer
Adjunkt Mogens Larsen, AU Foulum
Dias  Bilag 
Respons i mælkeydelse ved øget tilførsel af AAT
Konsulent Nicolaj I. Nielsen, VFL, Kvæg
Dias  
AMS og kraftfoder – Det kan gøres bedre
Specialkonsulent Dorte Bossen, VFL, Kvæg  
Dias Bilag 
Goldperiodens betydning for kalven
Konsulent Henrik Martinussen, VFL, Kvæg 
Dias  
Analyser af råvarer og kraftfoder
Konsulent Niels Bastian Kristensen, VFL, Kvæg
Dias   
Gær til malkekøer 
Konsulent Niels Bastian Kristensen, VFL, Kvæg  
Dias

 

DDGS og glycerol 
Lektor Jakob Sehested, AU Foulum 
Dias 
Mælkeproduktionsværdi af 4/5 slæt græsensilage
Seniorforsker Martin Weisbjerg, AU Foulum 
Dias   
Meldrøjer-toksiner i ludet rug
Konsulent Niels Bastian Kristensen, VFL, Kvæg
Dias

 

 

Sidst bekræftet: 29-09-2017 Oprettet: 31-07-2014 Revideret: 16-09-2014

Forfatter

Kvæg
Ole Aaes

Af samme forfatter

Årsager til det høje fosforniveau i malkekøernes foderrationer
Fosforniveauet i malkekøernes foderration er steget kraftigt, især på grund af øget forbrug af rapsprodukter på bekostning ...
13.12.19
Næringsstofindholdet i malkekøernes gødning er steget
Næringsstofindholdet i malkekøernes gødning er steget. Det gælder især for kvælstof og fosfor hos Jerseykøerne. Det betyder...
15.11.19
Mælkeydelsen stiger stærkt, men desværre stiger næringsstofudskillelsen mere
Når mælkeydelsen stiger, stiger mængden af næringsstoffer køerne udskiller også. Det betyder større krav til harmoniareal p...
15.11.19
Opdateret SEGES-vejledning om udarbejdelse af type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor
SEGES og Kopenhagen Fur har udarbejdet vejledningen i type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor for kvæg, svin, fjerkræ og...
29.10.19
Selenberiget gødning til græs
Selenindholdet i dansk grovfoder er lavt. For at sikre forsyningen, kan gødskning med selenberiget gødning være en mulighed...
28.08.19