Feedback Form

  

Oprettet: 28-08-2017

Bilag og dias fra fodringsdagen 2017

Tirsdag d. 5. september 2017 i Herning Kongrescenter

Tid Titel Bilag / Dias 
Hele
dagen

Alle bilag samlet
Alle præsentationer samlet

Bilag
Dias
9.15-
9.20
Velkomst Dias
9.20-
9.55
Påvirker den funktionelle vægtfylde af pelleteret tilskudsfoder passage til tyndtarmen?
v. Mogens Larsen, AU
Bilag
Dias           
09.55-10.15 Tang som fodermiddel og betydning for køernes metanproduktion
v. Mette Olaf Nielsen, KU
Bilag
Dias
10.15-10.30 Revideret foderoptagelsesmodel for Jersey i NorFor
v. Martin Øvli Kristensen, SEGES
Bilag
Dias 
10.30-10.50 Pause  
10.50-11.05

Fodereffektivitet hos økologiske malkekøer
v. Finn Strudsholm, SEGES

Bilag
Dias 
11.05-11.25 Mælkefeber hos økologiske malkekøer – resultater fra igangværende projekt
v. Heidi Voss, AU
Bilag
Dias 
11.25-11.40 Konsekvenser af non-GM-fodring for næringsstofforsyning og mælkeproduktion
v. Nicolaj Ingemann Nielsen, SEGES
Bilag
Dias 
11.40-12.00 Arla´s forventninger til behovet for mælk baseret på non-GM foder
v. Jørgen Friis Pedersen, Arla
Bilag
Dias 
12.00-13.00 Frokost  
13.00-13.20 Test af vejeegenskaber hos fuldfodervogne
v. Rasmus Hauge, SEGES
Bilag
Dias 
13.20-13.50 In line NIR og vejedata fra fuldfodervogne – hvor langt er den digitale foderstyring?
v. Niels Bastian Kristensen, SEGES
Bilag
Dias 
13.50-14.15 Effekt af grovfoderets fordøjelighed på ydelse og økonomi
v. Martin Riis Weisbjerg, AU
Bilag
Dias 
14.15-14.40 Kaffepause  
14.40-14.55 Effekt af natriumbenzoat og salt på aerob stabilitet i majsensilage            
v. Nikolaj Hansen, SEGES
Bilag
Dias 
14.55-15.05 Virkning og brug af nye typer ensileringsfolier
v. Rudolf Thøgersen, SEGES
Bilag
Dias 
15.05-15.20 Betydning af prøveudtagningsmetode for tørstof i majsensilage
v. Rasmus Hauge, SEGES
Bilag
Dias 
15.20-15.40 Shredlage til danske malkekøer – resultater af praksistest
v. Rudolf Thøgersen, SEGES
Bilag
Dias 
15.40-15.45 Afslutning  
Sidst bekræftet: 29-08-2018 Oprettet: 28-08-2017 Revideret: 28-08-2017

Forfatter

Kvæg
Chefkonsulent

Nicolaj Ingemann Nielsen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Beskyttet metionin har ingen effekt på mælkeydelsen
Afprøvningen i 7 højtydende besætninger viste ingen økonomisk gevinst ved brug af beskyttet metionin i en TMR1-fodring. Res...
17.09.18
Effekt af beskyttet metionin og AAT-niveau til Jersey køer
Forsøget viser, at man ikke kan forvente at beskyttet metionin, som udfodres til hele besætningen, vil øge mælke-, fedt- el...
17.09.18
Fodringsdag 2018
Bilag og dias fra Fodringsdagen 11.09.2018
11.09.18
Opdatering af sojaprodukter i NorFor
NorFor fodermiddeltabel er opdateret på basis af nyere analyser af en række sojaprodukter. Derudover er en række mindre anv...
05.07.18
Køer responderer forskelligt i mælkemængde og mælkens sammensætning på mættet og calciumforsæbet fedt
Beskyttet fedt i form af mættet og calciumforsæbet fedt øger begge fedtydelsen signifikant. Virkningsmekanismen er forskell...
01.06.18

Læs også