Feedback Form

  

Oprettet: 28-08-2017

Bilag og dias fra fodringsdagen 2017

Tirsdag d. 5. september 2017 i Herning Kongrescenter

Tid Titel Bilag / Dias 
Hele
dagen

Alle bilag samlet
Alle præsentationer samlet

Bilag
Dias
9.15-
9.20
Velkomst Dias
9.20-
9.55
Påvirker den funktionelle vægtfylde af pelleteret tilskudsfoder passage til tyndtarmen?
v. Mogens Larsen, AU
Bilag
Dias           
09.55-10.15 Tang som fodermiddel og betydning for køernes metanproduktion
v. Mette Olaf Nielsen, KU
Bilag
Dias
10.15-10.30 Revideret foderoptagelsesmodel for Jersey i NorFor
v. Martin Øvli Kristensen, SEGES
Bilag
Dias 
10.30-10.50 Pause  
10.50-11.05

Fodereffektivitet hos økologiske malkekøer
v. Finn Strudsholm, SEGES

Bilag
Dias 
11.05-11.25 Mælkefeber hos økologiske malkekøer – resultater fra igangværende projekt
v. Heidi Voss, AU
Bilag
Dias 
11.25-11.40 Konsekvenser af non-GM-fodring for næringsstofforsyning og mælkeproduktion
v. Nicolaj Ingemann Nielsen, SEGES
Bilag
Dias 
11.40-12.00 Arla´s forventninger til behovet for mælk baseret på non-GM foder
v. Jørgen Friis Pedersen, Arla
Bilag
Dias 
12.00-13.00 Frokost  
13.00-13.20 Test af vejeegenskaber hos fuldfodervogne
v. Rasmus Hauge, SEGES
Bilag
Dias 
13.20-13.50 In line NIR og vejedata fra fuldfodervogne – hvor langt er den digitale foderstyring?
v. Niels Bastian Kristensen, SEGES
Bilag
Dias 
13.50-14.15 Effekt af grovfoderets fordøjelighed på ydelse og økonomi
v. Martin Riis Weisbjerg, AU
Bilag
Dias 
14.15-14.40 Kaffepause  
14.40-14.55 Effekt af natriumbenzoat og salt på aerob stabilitet i majsensilage            
v. Nikolaj Hansen, SEGES
Bilag
Dias 
14.55-15.05 Virkning og brug af nye typer ensileringsfolier
v. Rudolf Thøgersen, SEGES
Bilag
Dias 
15.05-15.20 Betydning af prøveudtagningsmetode for tørstof i majsensilage
v. Rasmus Hauge, SEGES
Bilag
Dias 
15.20-15.40 Shredlage til danske malkekøer – resultater af praksistest
v. Rudolf Thøgersen, SEGES
Bilag
Dias 
15.40-15.45 Afslutning  
Sidst bekræftet: 28-08-2017 Oprettet: 28-08-2017 Revideret: 28-08-2017

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Nicolaj Ingemann Nielsen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Køer responderer forskelligt i mælkemængde og mælkens sammensætning på mættet og calciumforsæbet fedt
Beskyttet fedt i form af mættet og calciumforsæbet fedt øger begge fedtydelsen signifikant. Virkningsmekanismen er forskell...
01.06.18
Fodringsdag 2018
Sæt kryds i kalenderen den 11. september
06.03.18
Uændret mælkeydelse efter skift til non-GM-fodring
- også hos højtydende besætninger, men rapsforbruget og dermed fosfor udskillelsen stiger
15.12.17
NorFor prædikterer køernes foderoptagelse, både i rationer med høj andel af bælgplanter og i rationer uden bælgplanter
Nye forsøgsdata viser, at NorFors foderoptagelsessystem har en relativ lav fejlprædiktion og at fejlprædiktionen er den sam...
07.02.17
Vægt på energiudnyttelse
Vægtændringer hos malkekøer kan være meget forskellige. De aktuelle vægtændringer har betydning for opgørelsen af fodereffe...
15.12.16

Læs også