Feedback Form

  

Oprettet: 05-03-2010

Flere tilfælde af antibiotika i tankmælken

Artikel bragt i Kvæg Nyt nr. 4 - 2010 (se side 4)

Sidst bekræftet: 05-03-2010 Oprettet: 05-03-2010 Revideret: 05-03-2010

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Varmestress hos goldkøer har betydning både for ydelsen efter kælvning og kalven
Det er velkendt, at varmestress reducerer foderoptagelsen og mælkeydelsen, øger risikoen for sygdomme samt nedsætter reprod...
23.07.13
Kim og Termokim
På denne side findes materiale omhandlende Kim og Thermokim i mælk.
25.06.13
Celler
På denne side findes materiale omhandlende celler/celletal i forbindelse med mælkekvalitet.
24.06.13
Hæmstofuheld
På denne side findes pjecer, vejledninger, rapporter og artikler om hvordan man forebygger hæmstofuheld.
24.06.13
Fodring og yversundhed
Ofte diskuteres det hvilken betydning og påvirkning fodringen har på yversundheden i besætningerne. En litteraturgennemgang...
08.03.13