Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-05-2019

Mælkekvalitet 

Oprettet: 14-05-2008
Revideret: 15-05-2017

Generelt om afdelingen for Mælkekvalitet

Mælkekvalitetsrådgivning i Danmark 
Mejerivirksomhederne blev i 1992 enige om, at dækning af specielt mælkekvalitets-
rådgivningen ude ved mælkeproducenterne og det dermed forbundne beredskab i afdelingen for Mælkekvalitet skulle finansieres via en blanding af et beredskabsbeløb og en passende brugerbetaling. Brugerbetalingen skulle principielt dække det konkrete timeforbrug for rådgivning på gården, der er forbundet med et besøg.

Aftalen mellem mejerivirksomhederne, SEGES og afdelingen for Mælkekvalitet er, at beredskabsbeløbet skal opkræves som et ”øre beløb” pr. kg indvejet mælk uanset denne mælks klassificering.

Afdelingen for Mælkekvalitet

Afdelingen for Mælkekvalitet er certificeret efter ISO 9001:2000 og er organiseret sammen med afdelingen for Sundhed, velfærd og reproduktion i SEGES. Afdelingen består af en stab af faglige personer som agronomer, dyrlæger og landbrugsteknikere samt 11 kvalitetsrådgivere.  

Uanset niveau af nedklassificering har mejerivirksomhederne og afdelingen for Mælkekvalitet løbende behov for at have et beredskab og en overvågning af mælkekvaliteten for at få overblik over eventuelle indsatsområder i samarbejde med mejerierne til gavn for mejeribruget og den enkelte leverandør.

Hovedarbejdsområdet inden for Mælkekvalitet er rådgivning af mælkeproducenter, udvikling af projekter og udarbejde tiltag på fokusområder i tæt samarbejde med mejerierne. Afdelingen er ansvarlig for den administrative og praktiske gennemførelse af mejeriers og dertil relaterede branchers kvalitets- og egenkontrolprogrammer.

Kvalitetsrådgiverne
Kvalitetsrådgivernes hovedarbejdsområde er rådgivning af mælkeproducenterne i alle forhold vedrørende mælkens kvalitet:

  • Bakteriologi, celletal, syrningshæmmere, sporer, frysepunkt m.v.
  • Praktisk malkning og undervisning
  • Teknisk afprøvning af malkeanlæg og AMS–systemer
  • Mælkekøling
  • Indretning af malkecentre og malkerum
  • Staldforhold
  • Yversundhed m.v.

 

 

Sidst bekræftet: 15-05-2017 Oprettet: 14-05-2008 Revideret: 15-05-2017

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Per Justesen

Mælkekvalitet


Af samme forfatter

Præsentation af kvalitetsrådgivere
Afdeling for Sundhed og Råvarekvalitet varetager opgaver vedr. mælke- og råvarekvalitet, fødevaresikkerhed og kvægsundhed.
12.06.18
AMS - mælkekvalitet
Løbende gennemsnit
07.11.16
AMS mælkekvalitet - udvikl.
Fordeling af analyseresultater.
07.11.16