Feedback Form

  

Oprettet: 03-06-2016

Pas på antibiotikauheld i kvægbesætningen i ferietiden

Mange uheld med antibiotika i mælken sker i ferien. Men træffer man de nødvendige forholdsregler, kan man minimere risikoen og tage af sted med en god fornemmelse.

Ferietiden nærmer sig, og det er dejligt. Men det er også den tid på året, hvor vi ser flest uheld med antibiotika i mælken. Alene i 2015 skete 65 ud af de i alt 170 antibiotikauheld i ferieperioder og på tidspunkter med travlhed i marken. En del af disse uheld skyldtes manglende mærkning af behandlede køer eller goldkøer og samtidig svigt i kommunikationen med ny malker eller vikar. Og det er værd at have i baghovedet, før man tager af sted på sommerferie, så man kan træffe de nødvendige forholdsregler og forebygge uheld.

Sørg for god kommunikation

Sørg for at sætte kommunikationen om behandlede køer i system og gør den tydelig. Meget ofte bliver der kun givet mundlig besked om behandlinger – og det har givet anledning til uheld. Derfor skal der kommunikeres på skrift. Sørg for, at der laves en synlig liste over hvilke køer, der er i behandling – for eksempel på et whiteboard i malkestalden. Sørg også for en liste over behandlede goldkøer. Det sker overraskende tit, at goldkøer slipper over til den malkende gruppe og bliver malket med. Hvis det er muligt, så opstald behandlede køer i et separat hold.

Mærk køerne – også i AMS-besætninger

I besætninger med konventionel malkning skal behandlede køer mærkes med to ankelbånd. I AMS-besætninger skal de mærkes enten med tape om halen eller med to ankelbånd.

”Kvalitetsrådgiverne bliver tit spurgt om hvorfor, eftersom malkerobotten jo ikke kan se mærkningen. Men det er ikke for robottens skyld, der skal sættes tape på, men for at sikre, at den rigtige ko behandles og genbehandles,” forklarer afdelingsleder Snorri Sigurdsson, SEGES Kvæg.

Det sker, at den forkerte ko behandles og malkes med og er årsag til antibiotika i tankmælken.

”Sådan en ko kan være virkelig svær at genfinde, og nogle gange må flere dages tankmælk kasseres, mens man afventer, at koen ikke udskiller antibiotika længere. Det koster virkelig dyrt og burde kunne undgås med korrekt mærkning,” fortæller Snorri Sigurdsson.

Endelig er det vigtigt, at køer til behandling i AMS-besætninger altid tastes til framalkning, inden de bliver behandlet. I 2015 var for sen indtastning af behandlede køer skyldt i 15 pct. af uheldene i AMS-besætninger.

 

Før du tager på ferie

  • Instruer om tydelig opmærkning af alle behandlede køer
  • Sørg for en liste i malkestalden over køer i behandling
  • Opstald behandlede køer i et separat hold, hvis det er muligt
  • Sørg for at indtaste til framalkning ved udpegning – ikke efter første behandling.

 

 Læs også:

Antibiotikauheld – her gik det galt

Kvalitetsrådgiverne på detektivarbejde

’Sikker malkning’ på otte sprog

 

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 11 – 2016

 

Sidst bekræftet: 20-05-2019 Oprettet: 03-06-2016 Revideret: 03-06-2016

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Færre antibiotikauheld i robotbesætninger
Antallet af antibiotikauheld i robotbesætninger er faldet markant de seneste år. Der sker dog stadig uheld. Se her, hvor d...
29.11.19
Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld på Abildholt
Med 700 køer, 11 robotter og 7 medarbejdere har driftsleder Thomas Larsen nok at holde styr på. Men der er tjek på tingene ...
29.11.19
Kvægnyt nr. 22 - 2019
Læs om: Erfagruppe for udenlandske medarbejdere; Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld m.m.
29.11.19
Uændret niveau for termoresistente kim – desværre
Arlas årlige screening for termoresistente kim viser, at 8 pct. af besætningerne ligger over 5.000 kim. Det er samme niveau...
15.11.19
Rejs ud og lær om landbrug – med Nuffield Scholarship
Vil du gerne ud i verden og lære om et selvvalgt område indenfor landbrug? Så er det måske en idé at ansøge om et Nuffield ...
15.11.19