Oprettet: 06-05-2016

Sporer i mælken – her går det galt

Besøg i besætninger med højt sporeindhold i mælken sætter fingeren på, hvor det går galt.


Især snittervogne snitter græsset for groft, hvilket resulterer i dårlig en­silering. Foto: Peter Hvid Laursen.

De fleste mælkeproducenter er godt klar over, at god ensilagekvalitet og god hygiejne i malkestalden er helt afgørende for at undgå sporer i mælken. Alligevel mister både mælkeproducenter og mejerier hvert år penge på grund af for højt sporeindhold. Men hvor går det galt, og hvad skal der til for at løse problemet? Det har kvalitetsrådgiver Søren B. Nielsen, SEGES Kvæg fået til opgave at finde ud af i et projektsamarbejde mellem SEGES og Arla. Han har derfor sidste efterår og dette forår besøgt i alt 20 besætninger, som de seneste to år har haft problemer med sporer i mælken.

Under besøgene har han bl.a. set på besætningernes ensilage, udtagningsteknik, renhed af køer og malketeknik.

”Min konklusion på besøgsrunderne er, at der er mange faldgruber, men også at det er de klassiske fejl, som begås,” forklarer Søren B. Nielsen. Han fremhæver især følgende:

I marken

Jord fra muldskud eller jord der rives op, fordi riven har arbejdet for dybt. Det sidste sker, hvis man fristes til at sætte riven lidt dybere, når man river græsset sammen, fordi man så kan køre hurtigere og alligevel få det hele med. Men lad være – det giver jord i ensilagen. Bruger du maskinstation, så hold øje med, at de ikke går for dybt.

For dårlig snitning af græsset. Især snittervogne (opsamlervogne) snitter græsset for groft. Det gør græsset næsten umuligt at trykke godt nok sammen og giver dermed for langsom og for dårlig ensilering.

Gylle, som ikke er placeret korrekt. Udlægning med slæbeslanger skal ske straks efter slæt, hvor stubben er kort. Hvis først græsset har vokset fem- syv dage, er der stor risiko for, at noget af gyllen sidder fast og ‘gror’ op sammen med afgrøden.

For dårlig afdækning ved udtagning i siloen. Her mangler der mange steder det bælte af sandsække forrest på plasten, som skal hindre luft i at passere ind under. Dermed kommer der et lag mug, som mange godt nok tager fra. Men i et lag nedenunder på 15- 25 cm vil mælkesyren næsten altid nedbrydes, så der sker vækst af smørsyrebakterier, som danner sporer. Dette lag bør kun anvendes til ungdyr.

For lavt tørstofindhold i ensilagen. Man anbefaler 33-35 pct. I nogle tilfælde kan det være fristende at tage ensilagen ved et lavere tørstofindhold – fx hvis den er snittet for groft og derfor svær at køre sammen. Men så vil der meget ofte dannes sporer – alene på grund af det lave tørstofindhold.

Løft i ensilagen ved udtagning giver luft i stakken. Skaden er størst øverst. Man bør trække ensilagen ned med overfaldet på grabben og læsse fra bunden af siloen. Der må ikke løsnes mere ensilage, end der skal bruges ved den enkelte fodring.

I stalden

Utilstrækkelig patterengøring. De fleste med konventionel malkning og problemer med sporer bruger ikke prædyp -spray eller -skum, men tørrer kun af. Et præ-middel forbedrer patterengøringen betydeligt.

I AMS-besætninger står patterengøringen ofte kun på ‘middel’. Her bør man skifte til en ‘kraftig’ indstilling, forudsat at det ikke giver problemer med mælkeløb før påsætning.

Manglende klipning af hår på haler og yver betyder, at der lettere sætter sig gødning fast på yveret.

 

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 9 – 2016

 

 

Sidst bekræftet: 23-04-2019 Oprettet: 06-05-2016 Revideret: 06-05-2016

 

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Smitte og smittebeskyttelse
Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om coronavirus.
11.03.20
Kvægkongres: Her de ti mest populære indlæg
Se hvilke ti indlæg, som fik flest tilmeldinger på Kvægkongres 2020
06.03.20
Kvægkongres: Laura vandt prisen som Årets kvægelev
For første gang blev prisen ’Årets elev i kvægbruget’ uddelt. Prisen skal sætte fokus på de mange dygtige elever i kvægbrug...
06.03.20
Kvægkongres: En landmand og CSR-direktøren i JYSK om at arbejde med bæredygtighed
Svineproducent Jonas Würtz og CSR-direktør Rune Jungberg Pedersen inspirerede med deres tilgang til at arbejde med bæredygt...
06.03.20