Oprettet: 15-11-2019

Uændret niveau for termoresistente kim – desværre

Arlas årlige screening for termoresistente kim viser, at 8 pct. af besætningerne ligger over 5.000 kim. Det er samme niveau som ved sidste screening, men ifølge SEGES-specialkonsulent ikke godt nok.


Termoresistente kim skyldes ofte for ringe renholdelse af malkeanlæg og køletank, så der dannes belægninger i rør og på overflader.
Foto: SEGES

Arla har netop gennemført den årlige screening for termoresistente kim, hvor alle leverandører får lavet en ekstra analyse af deres ordinære tankbilsprøve. Screeningen foretages for at give et overblik over niveauet for andelen af termoresis-tente kim i den indvejede mælk.

”Arla afregner jo ikke for termoresistente kim, men ønsker alligevel at overvåge niveauet hos leverandørerne. Dels fordi det har betydning for osteproduktionen, dels fordi det er et udtryk for kvaliteten af rengøringen af malkeanlægget,” forklarer specialkonsulent Helge Kromann, SEGES.

Begge dele er da også årsagen til, at flere andre mejerier – især dem med stor osteproduktion – afregner for termokim.

Under 400 kim pr. ml er super

De termoresistente kim er bakterier, der vokser ved høje temperaturer, og som derfor ikke nødvendigvis bliver dræbt ved den almindelige pasteurisering. De kan derfor fortsætte ind på mejeriet og forårsage problemer i produktionen. Mængden af termoresistente kim skal helst ligge under 1.000 kim pr. ml mælk.

”Ligger mængden under 400, har man en super mælkekvalitet hvad angår termoresistente kim, mens et niveau på 5.000 og derover er alt for højt,” forklarer Helge Kromann.

I forbindelse med screeningen vil leverandører med et analyseresultat over 5.000 derfor blive tilbudt rådgivning fra SEGES’ kvalitetsrådgivere.

200 besætninger ligger for højt

Der er pt. opgjort resultater fra godt 2.400 leverandører, hvoraf lige under 200 ligger på 5.000 eller derover, svarende til 8 pct. Det niveau er uændret i forhold til den forrige screening, og det ærgrer Helge Kromann.

“Vi skulle gerne se en udvikling, hvor flere formår at komme under 5.000.” lyder det fra specialkonsulenten.

En del af de 200 leverandører ligger desværre helt over 10.000, og enkelte er helt oppe på 30.000. Et så højt niveau er uønsket, da det betyder ekstra omkostninger for mejeriet og mindre kapacitet i produktionen, fordi det kræver en højere temperatur i pasteuriseringsanlægget og kortere intervaller mellem rengøringen.

Hold øje med det varme vand

Termoresistente kim skyldes ofte for ringe renholdelse af malkeanlæg og køletank, så der dannes belægninger i rør og på overflader. Mange gange skyldes det mangel på tilstrækkeligt varmt vand til vask af anlæg og tank. Derfor er det en rigtig god idé løbende at holde øje med det varme vand.

Helge Kromann anbefaler, at man med jævne mellemrum tjekker, om termostaten på vandvarmeren står på minimum 85 ⁰C. Samtidig skal man måle vandtemperaturen med et termometer.

”Varmelegemet i el-vandvarmeren kan godt være gået, uden at man lige opdager det,” lyder det fra Helge Kromann.

www.seges.tv under fanen’Kvæg’ finder du filmene:

“ Ligger mængden under 400, har man en super mælkekvalitet hvad angår termoresistente kim, mens et niveau på 5.000 og derover er alt for højt. ”

Helge Kromann, SEGES 
 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 21, 2019 

Sidst bekræftet: 15-11-2019 Oprettet: 15-11-2019 Revideret: 15-11-2019

Kontakt

Helge Kromann

Forfatter

Marketing og Fagkommunikation
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 11 - 2020
Læs om: Sådan får I tid til den ekstra indsats; En ko knokler lige så hårdt som en Tour de France-rytter; Overskuelighed ge...
29.05.20
Kvægnyt nr. 10 - 2020
Læs om: Sænkede sin kodøedelighed fra skyhøj; Gode erfaringer med par og gruppevis opstaldning; Stram op på antibiotika rut...
15.05.20
Sænkede sin kodødelighed fra skyhøj: Tag én ting ad gangen
Hvor skal man begynde, når man overtager en bedrift med høj kodødelighed? Mælkeproducent Anders Ring har lært at vælge sine...
15.05.20
Kvægnyt nr. 9 - 2020
Læs om: Pas særligt godt på ældre køer i sommerhalvåret; Angus er et godt alternativ ved krydsning; Effekt af gylle bragt u...
01.05.20
Kvægnyt nr. 8 - 2020
Læs om: ”Vi vil skabe den arbejdsplads, vi gerne selv ville være på”; Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tag...
17.04.20