Feedback Form

  

Oprettet: 22-02-2019

ECA-vand frarådes til rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke

ECA-vand indeholder ingen vaskeaktive tensider eller metalbeskyttende stoffer og kan derfor ikke anbefales til rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke på kvægbedrifter.


ECA-vand kan ikke erstatte traditionelle rengøringsmidler til vask af malkeanlæg og mælkekøletanke. Foto: SEGES

ECA-vand er et produkt, der fremkommer ved at lave en elektrolyse mellem almindelig postevand og natriumklorid (NaCl) også kaldet kogesalt. Ved denne elektrolyse fremkommer der to produkter en svag syre i form af Hypoklorsyrling og en svag base indeholdende natriumhydroxid (NaOH) afhængig af, om produktet tappes ved anoden eller katoden på elektrolysecellen.

Rengøring med ECA-vand

Både Hypoklorsyrling og Natriumhydroxid er kendte produkter inden for rengøring og desinfektion.

Derfor har interessen også samlet sig specielt om brugen af ECA-vand som rengøringsmiddel i malkeanlæg og mælkekøletanke, da det er nemt at håndtere og har meget små fremstillingsomkostninger.

Denne ’sæbe’, som kun består af ren Natriumhydroxid (NaOH) og slet ingen vaskeaktive tensider eller metal-beskyttende stoffer, vil kun kunne anvendes til en relativ svag affedtning, netop på grund af manglen på aktive hjælpestoffer, som alle andre traditionelle vaskemidler indeholder. Sammenligner man med traditionelle rengøringsmidler, indeholder de typisk 30.000 mg/l eller mere Natriumhydroxid, som typisk tilsættes i et blandingsforhold på 0,5 -1,0 pct.

Budskabet fra både fabrikanter og forhandlere af anlægget er derfor, at ECA-vand ikke er koncentreret nok til at erstatte traditionelle basiske rengøringsmidler. Derfor kan vi under ingen omstændigheder anbefale, at man forsøger sig med ECA-vand til rengøring.

Desinfektion med ECA-vand

ECA-vand har hovedsageligt været anvendt til desinfektion af drikkevandssystemer i bl.a. sygehussektoren, hvor man bruger tilsætning af Hypoklorsyrling. Hypoklorsyrling har også været anvendt til desinfektion af drikkevandssystemer i fjerkræ- og smågrisestalde. En afprøvning af systemet fra ’Den rullende Afprøvning’ under VSP tilbage fra 2005, hvor man har testet det i en smågrisestald, konkluderede dengang, at ECA-vand er udmærket til desinfektion af drikkevandsystemer.

Hypoklorsyrling er godkendt til yverdesinfektion både før og efter malkning. Men da det ikke har nogen plejende effekt, får det næppe den store anvendelse her.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 4, 2019

Sidst bekræftet: 22-02-2019 Oprettet: 22-02-2019 Revideret: 22-02-2019

Forfatter

Veterinær & Kvalitetsforhold
Specialkonsulent

Helge Kromann

Veterinær & Kvalitetsforhold, Mælkekvalitet


Af samme forfatter

36 kalve forgiftet af kølervæske
Husk at udskifte kølemiddel til fx propylenglycol, selvom du har et gammelt anlæg. For nylig måtte 36 kalve aflives, da en ...
18.10.19
AMS i Norden
grafik og statistik
11.10.19
Hold øje med mælkens frysepunkt
Højt frysepunkt er udtryk for vandtilblanding i mælken. Det kan bl.a. skyldes uønsket vand fra malkeanlægget. Derfor er det...
04.10.19
Milk Cooling Tanks
Technical Requirements for Milk Cooling Tanks
20.12.18
Beskyt inventarstolper mod tæring med coating
Galvanisk tæring af inventarstolper i nye stalde er en konsekvens af effektiv potentialudligning. Løsningen er at isolere s...
02.11.18