Oprettet: 15-05-2020

Sådan forebygger du sporer i ensilagen

Sporer i mælken gør den til en dårligere råvare. Forebyggelse starter i marken.


Sporer er inaktive smørsyrebakterier med en beskyttende skal omkring sig. De findes bl.a. i jorden og kan derfor komme med i ensilagen og opformere sig, hvis ensileringen ikke er vellykket. Foto: Seges

Der er mange gode grunde til at være omhyggelig med produktionen af en god kvalitet ensilage. En af dem er, at det forebygger sporer i mælken. Lavt sporetal i mælken opnås nemlig ved en kombination af omhyggelig ensilageproduktion og god malkehygiejne.

Og selvom sporer i mælken ikke i sig selv har nogen sundhedsmæssig betydning, så gør de mælken til en dårligere råvare ved fremstilling af ost. Derfor er sporer også en vigtig kvalitetsparameter, der afregnes for hos de mejerier, der udelukkende producerer ost – fx Them og Mammen. Mælk af en god kvalitet i forhold til sporer har et sporeindhold på under 400 pr. liter mælk. Forebyg sporer i årets ensilageproduktion sådan:

  • Jævn og troml markerne og modstå fristelsen til at sætte riven lidt dybere. Ellers øges risikoen for jord i ensilagen. Bruger du maskinstation, så hold øje med, at de ikke går for dybt.
  • Placer gyllen korrekt. Udlægning med slæbeslanger skal ske umiddelbart efter slæt, hvor stubben er kort.
  • Sørg for en tørstofprocent i ensilagen på 32 - 37 pct. Ved lavere tørstofprocent vil der meget ofte dannes sporer.
  • Ved ensilering køres den finsnittede afgrøde ud i tynde lag på ca. 10 cm. Så er det nemmere at komprimere. Jo bedre komprimering, jo bedre ensilering og jo mindre risiko for sporedannelse.
  • Dæk grundigt af. Læg et bælte af sandsække langs kanten og forrest på plasten. Det hindrer luft i at passere ind under – også ved udtagning.

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 10.

Sidst bekræftet: 15-05-2020 Oprettet: 15-05-2020 Revideret: 15-05-2020

Forfatter

HusdyrInnovation
Kvalitetsrådgiver

Michael Bonde Nielsen

Mælkekvalitet


Af samme forfatter

Ferie forude – stram op om antibiotika-rutinerne
Tag en snak om de gode rutiner omkring antibiotikabehandling, før ferien sætter ind.
15.05.20