Feedback Form

  

Oprettet: 12-01-2018

Arlagården® Plus godt fra start

Arlagården® Plus skal give mælken merværdi ved at dokumentere trivsel og bæredygtighed i produktionen. 88 pct. af Arlas danske leverandører har tilsluttet sig.


Hvert kvartal skal landmanden registrere fire parametre på køerne. Foto: SEGES

1. november blev det muligt for alle Arlas ejere at benytte det nye koncept Arlagården® Plus, hvor man registrerer data om sin bedrift og sine dyr mod til gengæld at modtage et tillæg på 7 øre pr. kg mælk. Det benyttede hele 88 pct. af de danske ejere sig af. Dyrlæge Esben Jakobsen, Arla, som har været med til at udvikle og søsætte ordningen, er positivt overrasket over den store tilslutning i Danmark.

”Vi har lanceret ordningen i alle Arlas syv leverandørlande, og der har i det hele taget været en flot tilslutning på mellem 65 og 88 pct,” fortæller han.

Data om trivsel og bæredygtighed

Arlagården® Plus går ud på, at producenten registrerer en række data om bedriften. Derudover skal han hvert kvartal registrere fire parametre på køerne: Om de går godt, er rene, er fri for skader og om de er i passende huld. Hver parameter skal registreres for samtlige køer på en tretrinsskala: 1. normal, 2. mindre afvigelser, 3. større afvigelser. De fire parametre er ifølge Esben Jakobsen valgt, fordi de tilsammen giver et billede af, hvordan køerne trives. Data om bedriften vil give information om graden af bæredygtighed i produktionen.

Gør mælken mere værd

Formålet med Arlagården® Plus er at gøre mælken mere værd ved at dokumentere, at dyrene trives, og at mælken produceres bæredygtigt.

”Dyrevelfærd og bæredygtighed er vigtige parametre, som efterspørges af kunder verden over. Med Arlagården® Plus får vi et værdifuldt redskab, som vi kan bruge til at give mælken en merværdi,” forklarer Esben Jakobsen.

Arbejdet med at udvikle markedsføringen, så Arlagården® Plus får kommerciel værdi, er i gang.

”Det er vigtigt hurtigt at få omsat data og informationer til værdi, så vi er i fuld gang med at se på, hvordan vi bedst kan anvende det, vi har fået ind,” forklarer Esben Jakobsen.

Giver noget at se på dyrene

I forbindelse med test af konceptet på 150 bedrifter i de syv lande har Esben Jacobsen samlet op på tilbagemeldinger og kommentarer fra deltagende mælkeproducenter.

”Nogle var på forhånd bekymrede over at skulle registrere data for samtlige køer, men fandt ud af, at det ikke var noget problem. Tilmed oplevede mange, at det gav dem noget at skulle se på dyrene på den måde – at det var en øjenåbner at se systematisk på alle køerne, og at det i sig selv kunne være et godt styringsværktøj,” fortæller Esben Jakobsen.

Tilmelding til Arlagården® Plus sker via ejernettet under Arlagården® Plus. Her kan man også læse mere om, hvad det indebærer. Næste mulighed for tilmelding og indberetning bliver til marts. Herefter vil det være hvert kvartal.

Hør mere om Arlagården® Plus på kvægkongressen 26. februar i indlægget Giver Arlagården® Plus bedre dyrevelfærd?

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 1, 2018
Sidst bekræftet: 12-01-2018 Oprettet: 12-01-2018 Revideret: 12-01-2018

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 16 - 2019
Fokus på medarbejdernes trivsel giver pote; Udsigt til majshøst fra midt i september; Tjek nu for drægtighed før I sender ...
06.09.19
Totalt stop for brug af humankritiske antibiotika til kvæg
Fra 1. september er det slut med at bruge 3. og 4. generations cephalosporiner til kvæg. Beslutningen er branchens egen.
23.08.19
Værktøj i DMS giver overblik over besætningens yverbetændelser
Hvordan ser 2. kalvskøernes yversundhed ud, hvornår i laktationen er der især problemer, og hvad er årsagen? Klik af i DMS-...
23.08.19
Meget mere end fodbold - foreningsliv integrerer udenlandske medarbejdere
Godt netværk og et aktivt liv i fritiden gør livet i Danmark nemmere for udenlandske medarbejdere. For landbrugsmedhjælper ...
23.08.19
Kvægnyt nr. 15 - 2019
Totalt stop for brug ar humankritiske antibiotika til kvæg; Sådan konserverer du årets høst af hestebønner .... m.m
23.08.19