Feedback Form

  

Oprettet: 12-01-2018

Arlagården® Plus godt fra start

Arlagården® Plus skal give mælken merværdi ved at dokumentere trivsel og bæredygtighed i produktionen. 88 pct. af Arlas danske leverandører har tilsluttet sig.


Hvert kvartal skal landmanden registrere fire parametre på køerne. Foto: SEGES

1. november blev det muligt for alle Arlas ejere at benytte det nye koncept Arlagården® Plus, hvor man registrerer data om sin bedrift og sine dyr mod til gengæld at modtage et tillæg på 7 øre pr. kg mælk. Det benyttede hele 88 pct. af de danske ejere sig af. Dyrlæge Esben Jakobsen, Arla, som har været med til at udvikle og søsætte ordningen, er positivt overrasket over den store tilslutning i Danmark.

”Vi har lanceret ordningen i alle Arlas syv leverandørlande, og der har i det hele taget været en flot tilslutning på mellem 65 og 88 pct,” fortæller han.

Data om trivsel og bæredygtighed

Arlagården® Plus går ud på, at producenten registrerer en række data om bedriften. Derudover skal han hvert kvartal registrere fire parametre på køerne: Om de går godt, er rene, er fri for skader og om de er i passende huld. Hver parameter skal registreres for samtlige køer på en tretrinsskala: 1. normal, 2. mindre afvigelser, 3. større afvigelser. De fire parametre er ifølge Esben Jakobsen valgt, fordi de tilsammen giver et billede af, hvordan køerne trives. Data om bedriften vil give information om graden af bæredygtighed i produktionen.

Gør mælken mere værd

Formålet med Arlagården® Plus er at gøre mælken mere værd ved at dokumentere, at dyrene trives, og at mælken produceres bæredygtigt.

”Dyrevelfærd og bæredygtighed er vigtige parametre, som efterspørges af kunder verden over. Med Arlagården® Plus får vi et værdifuldt redskab, som vi kan bruge til at give mælken en merværdi,” forklarer Esben Jakobsen.

Arbejdet med at udvikle markedsføringen, så Arlagården® Plus får kommerciel værdi, er i gang.

”Det er vigtigt hurtigt at få omsat data og informationer til værdi, så vi er i fuld gang med at se på, hvordan vi bedst kan anvende det, vi har fået ind,” forklarer Esben Jakobsen.

Giver noget at se på dyrene

I forbindelse med test af konceptet på 150 bedrifter i de syv lande har Esben Jacobsen samlet op på tilbagemeldinger og kommentarer fra deltagende mælkeproducenter.

”Nogle var på forhånd bekymrede over at skulle registrere data for samtlige køer, men fandt ud af, at det ikke var noget problem. Tilmed oplevede mange, at det gav dem noget at skulle se på dyrene på den måde – at det var en øjenåbner at se systematisk på alle køerne, og at det i sig selv kunne være et godt styringsværktøj,” fortæller Esben Jakobsen.

Tilmelding til Arlagården® Plus sker via ejernettet under Arlagården® Plus. Her kan man også læse mere om, hvad det indebærer. Næste mulighed for tilmelding og indberetning bliver til marts. Herefter vil det være hvert kvartal.

Hør mere om Arlagården® Plus på kvægkongressen 26. februar i indlægget Giver Arlagården® Plus bedre dyrevelfærd?

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 1, 2018
Sidst bekræftet: 12-01-2018 Oprettet: 12-01-2018 Revideret: 12-01-2018

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Færre antibiotikauheld i robotbesætninger
Antallet af antibiotikauheld i robotbesætninger er faldet markant de seneste år. Der sker dog stadig uheld. Se her, hvor d...
29.11.19
Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld på Abildholt
Med 700 køer, 11 robotter og 7 medarbejdere har driftsleder Thomas Larsen nok at holde styr på. Men der er tjek på tingene ...
29.11.19
Kvægnyt nr. 22 - 2019
Læs om: Erfagruppe for udenlandske medarbejdere; Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld m.m.
29.11.19
Uændret niveau for termoresistente kim – desværre
Arlas årlige screening for termoresistente kim viser, at 8 pct. af besætningerne ligger over 5.000 kim. Det er samme niveau...
15.11.19
Rejs ud og lær om landbrug – med Nuffield Scholarship
Vil du gerne ud i verden og lære om et selvvalgt område indenfor landbrug? Så er det måske en idé at ansøge om et Nuffield ...
15.11.19