Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-06-2018

  

Oprettet: 16-06-2017
Revideret: 19-06-2017

Spot varmestress hos køerne og undgå ydelsesfald

Selvom du ikke selv stønner af hede når temperaturen ligger omkring de 20° C, så påvirker det dine køer – især de højtydende. Kend symptomerne og undgå, at de falder i ydelse.

Varmestress reducerer foderoptagelsen og mælkeydelsen. Det øger også risikoen for sygdomme og nedsætter reproduktionsevnen hos køer. Og det sker allerede ved 20° C og en luftfugtighed på 80 pct. for de højtydende malkekøer og goldkøer 1-2 uger før kælvning. Symptomerne på varmestress viser sig hurtigt. På besætningsniveau ser man nedsat foderoptagelse, sur vom, nedsat ydelse, fald i fedtprocenten, stigning i celletallet og dårligere reproduktion.

Ser man på det enkelte dyr, er symptomerne også tydelige. Koen trækker vejret hurtigere, drikker dobbelt så meget vand, står mere op og savler. Sidstnævnte betyder tab af natriumbikarbonat og salt. Dyret æder desuden mindre, bliver dvask og søger mod skygge eller brise.

Den nedsatte foderoptagelse forklarer kun ca. halvdelen af den nedsatte ydelse. Køer med varmestress mister altså dobbelt så meget mælk, som den reducerede foderoptagelse ville bevirke under normale temperaturforhold.

Sådan forebygger du

For at minimere problemer med varmestress bør du sikre, at der altid er rigeligt med rent vand hos køerne samt undgå overbelægning i stalden. Sørg desuden for god åbning af alle porte og gardiner og brug overbrusning og blæsere samtidigt for at nedkøle køerne.

Celletallet stiger

De sidste år har vi set en forholdsvis stor stigning i tankcelletal om sommeren. Det er dog ikke den direkte påvirkning af varmestress, som får tankcelletallet til at stige. Celletallet stiger, fordi bakterierne vokser godt i varmen, og dermed påvirkes pattespidserne i højere grad af bakterier. Der er stor forskel på hvilke bakterier, der forårsager yverbetændelse i forskellige besætninger og derfor også på hvilke former for yverbetændelse, der oftest forekommer i sommermånederne. Mange undersøgelser viser forskellige resultater for de forskellige bakterietyper, og oftest er det svært at sammenligne forsøgene, da der kan være forskel på stald og afgræsning. Derfor skal årsagerne selvfølgelig afdækkes i den enkelte besætning.

Relaterede links:

Mælkekvalitetstrådgiverne filmer malkere og køer
Undgå antibiotikauheld i ferien
Mælkekvalitetsrådgivernes råd i sommervarmen

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 12, 2017

Sidst bekræftet: 19-06-2017 Oprettet: 16-06-2017 Revideret: 19-06-2017

Forfatter

Kvæg
Snorri Sigurdsson

Af samme forfatter

Undgå varmestressede køer
Allerede ved 20ºC og høj luftfugtighed risikerer køerne varmestress og dermed kraftigt fald i ydelse. Et varme- og fugtighe...
14.06.17
Malkning og hygiejne
En pjece der giver et indblik i malkeanlæggets vigtigste funktioner i forbindelse med både malkning og rengøring, samt en b...
24.04.17
Film om bedre mælkekvalitet
På denne side kan du se 34 små best practice film om bedre mælkekvalitet. Filmene er produceret af SEGES i samarbejde med A...
19.12.16
God mælkekvalitet betaler sig
I 2015 var det samlede tab på mælkekvalitet på omkring 110 millioner kroner, svarende til godt 33 tusind kroner pr. bedrift...
19.08.16