Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-06-2018

  

Oprettet: 19-06-2017

Få succes med at holde celletallet nede i sommerperioden

Vis rettidig omhu og ekstra omsorg for dine dyr i sommerperioden. Så kan du holde celletallet nede og dyrene i topform – selvom sommeren skulle vise sig fra den varme side.


De seneste mange år har vi set en væsentlig stigning i det gennemsnitlige tankcelletal på landsplan henover sommeren. Samtidig ses, at tankcelletallet var længe om at komme ned igen efter sommerens stigning i både 2015 og 2016.

Mens nogle besætninger lykkes med at holde tankcelletallet lavt i hele sommerperioden, klarer andre sig mindre godt - og for nogle stikker tankcelletallet helt af. Samtidig viser tal fra Kvægdatabasen, at andelen af køer, der dør som følge af yverbetændelse stiger fra ca. 7 pct. i vinterhalvåret til over 11 pct. i sommerhalvåret. Der er med andre ord al mulig grund til at forberede sig godt før sommervarmen og ferietiden for alvor sætter ind. Og allerede nu er der faktisk en klar tendens til, at tankcelletallet er på vej opad ligesom de seneste to år i samme periode. Men det, kræver, at man ved hvor udfordringerne ligger.

Kend de tre udfordringer

Det er især tre ting, der får celletallet til at stige, og som derfor gør sommeren til en udfordring for mælkeproducenterne. En af dem er, at sommervarmen giver ekstra gode vækstbetingelser for miljøbakterierne, så infektionspresset på yveret stiger. Typisk ses en opblomstring af Klebsiella- og E. Coli-yverbetændelser, som især nykælvere og højtydende køer har problemer med at modstå.

Oveni det, er sommeren jo heldigvis forbundet med ferieafvikling. Men det betyder også, at man ofte har færre folk på arbejde - eller ferieafløsning. På den måde bliver opsynet med den enkelte ko mindre, og risikoen for, at en akut yverbetændelse opdages for sent, stiger.

Varmestress kan være en tredje forklaring. Allerede ved 20 grader og høj luftfugtighed stiger risikoen for varmestress. Og varmestress giver ikke bare ydelsestab, men betyder også, at koen bliver mindre modstandsdygtig. Det giver sig bl.a. udslag i et stigende celletal og altså også en øget risiko for at koen dør af yverbetændelse.

Det kan du gøre

For at undgå, at yversundheden og celletallet forringes, skal du derfor være ekstra opmærksom på de tidlige tegn på yverbetændelser – og ikke mindst instruere dine medarbejdere i at være det. På samme måde er det vigtigt at være ekstra omhyggelig, når det kommer til rengøring i stalden og rutinerne i forbindelse med malkning. Endelig skal man være opmærksom på køernes adfærd for at undgå varmestress. Brug eventuelt nedenstående tjekliste:

 1. Hold køerne rene og tørre – bl.a. med hyppig nedskrabning
 2. Sørg for at malkeprocedurerne er ensartede. Brug pattedyp før og efter malkning.
 3. Sørg for at malkeanlægget er godt vedligeholdt og kontroller at rengøringen fungerer optimalt.
 4. Bekæmp fluer
 5. Sørg for rigeligt med rent vand til køerne
 6. Undgå overbelægning i stalden
 7. Sørg for god åbning af alle porte og gardiner
 8. Brug overbrusning og blæsere samtidigt for at nedkøle køerne
 9. Sørg for at goldkøerne har tilstrækkeligt plads, ventilation og rent strøelse.
 10. Brug celletalslisten i DMS. Den giver et godt overblik over, hvilke køer der har problemer med yversundheden. Find den under Listeudskrifter.

Tegn på varmestress

Køerne ændrer adfærd og -

 • bliver dovne og dvaske
 • søger skygge, også inde i stalden
 • søger brise
 • søger overbrusning (evt. fra vandingsanlæg)
 • ”Drikker” luft i portåbninger og lignende
 • trækker vejret hurtigt, over 60 gange pr. minut
 

Sidst bekræftet: 19-06-2017 Oprettet: 19-06-2017 Revideret: 19-06-2017

Forfatter

Kvæg
Snorri Sigurdsson

Af samme forfatter

Undgå varmestressede køer
Allerede ved 20ºC og høj luftfugtighed risikerer køerne varmestress og dermed kraftigt fald i ydelse. Et varme- og fugtighe...
14.06.17
Malkning og hygiejne
En pjece der giver et indblik i malkeanlæggets vigtigste funktioner i forbindelse med både malkning og rengøring, samt en b...
24.04.17
Film om bedre mælkekvalitet
På denne side kan du se 34 små best practice film om bedre mælkekvalitet. Filmene er produceret af SEGES i samarbejde med A...
19.12.16
God mælkekvalitet betaler sig
I 2015 var det samlede tab på mælkekvalitet på omkring 110 millioner kroner, svarende til godt 33 tusind kroner pr. bedrift...
19.08.16
Faktaark - Dynamisk måling under malkning
- et kvalitetsløft til din malkning
12.02.16