Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 23-06-2018

  

Oprettet: 23-06-2017

Kend de tre bakterier som hyppigst giver yverbetændelse i sommermånederne

Ved du hvilke tre bakterier, som hyppigst giver yverbetændelse om sommeren? Ellers læs om dem her og få et overskueligt fakta-ark om symptomer, forebyggelse og behandling.


De tre typer, som især laver ballade om sommeren er Stafylococcus aureus, Streptococcus uberis og E. Coli.
Der er mange forskellige bakterier, der giver yverbetændelse hos køerne. Men nogle er hyppigere end andre, og nogle trives særligt godt om sommeren. De tre typer, som især laver ballade om sommeren er Stafylococcus aureus, Streptococcus uberis og E. Coli.

Stafylococcus aureus

Infektioner med Stafylococcus aureus er den hyppigste årsag til yverinfektioner uden symptomer (subkliniske infektioner) og dermed forhøjet tankcelletal i Danmark. Bakterien findes naturligt på huden, og derfor giver alle revner og sår god mulighed for, at den kan trænge ind og lave betændelse. Det kan typisk være beskadigede pattespidser og revner på patterne. Ved en overvågning i foråret 2017 blev bakterien fundet i ca. 55 % af danske besætninger.

Streptococcus uberis

Streptococcus uberis står også for en stor andel af yverinfektionerne i Danmark. Bakterien findes især, hvor der er gødning, halm og varme. Ved problemer med bakterien i besætningen er det oftest få køer, der på celletalsudskriften udgør en høj procentdel af cellerne i tankmælken.

E. coli

Coli-mastitis udgør også en del af de yverbetændelser, der behandles i Danmark. E. coli findes naturligt overalt, hvor der er kogødning. Køer med symptomer på coli-mastitis udskiller kun coli-bakterier i ganske kort tid, dvs. 1 – 2 dage. Derfor vil de colibakterier, der påvises i tankmælken, sjældent komme fra køer med symptomer på yverbetændelse. Ved PCR-test på tankmælk vil fund af E. coli derimod oftest være tegn på, at patterne er forurenet udvendigt med gødning.

Læs mere om de tre bakterier her

Læs mere om mælkekvalitet på www.mælkekvalitet.dk
Sidst bekræftet: 23-06-2017 Oprettet: 23-06-2017 Revideret: 23-06-2017

Forfatter

Kvæg
Snorri Sigurdsson

Af samme forfatter

Færre antibiotikauheld kvægbesætninger ønskes
Selv om der stadigt sjældnere påvises antibiotika i mælken, er der plads til forbedringer. Især robotbesætninger bør fokuse...
03.11.17
Vil du afprøve ny type pattedyp?
Prøveperiode på 2 mdr.
05.10.17
Pas på - udtag tankmælksprøver rigtigt
Hvis man ikke udtager en repræsentativ prøve af tankmælken, kan det give et forkert laboratoriesvar, som kan komme til at k...
22.09.17
Ingen bedring i antal uheld med antibiotika i kvægbesætninger
Antallet af uheld med antibiotika i mælken er uændret i forhold til første halvår sidste år. Husk derfor fokus på behandlin...
25.08.17
Danske køer yder mest i både Norden og EU
De danske mælkeproducenter har de højest ydende køer i hele Norden og EU - og har de største besætninger i Norden.
10.08.17

Læs også