Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-09-2019

  

Oprettet: 02-10-2015

Lineær celletalsafregning motiverer

Størstedelen af leverandørerne til Them Andelsmejeri har forbedret kvaliteten af deres mælk markant efter indførelse af en afregningsmodel, der belønner selv den mindste forbedring.

I 2014 afskaffede Them Andelsmejeri den traditionelle mælkeafregning med klasser i forhold til celletal. I stedet indførte mejeriet en såkaldt lineær afregning og hævede tillægget for klasse 1 Super til 4 pct. Leverandørerne belønnes således for selv den mindste forbedring af celletallet ned til 100.000 – og straffes tilsvarende, hvis det stiger. At den nye afregningsmodel har haft en motiverende effekt er uomtvisteligt.

”Vores mælkekvalitet er blevet markant bedre, fortæller direktør Alette Algreen-Ussing.

”Da vi første gang udarbejdede en opgørelse over opnåede kvalitetstillæg i 2012, havde 29 pct. af vores landmænd opnået et tillæg på over 3,5 pct. ud af et maksimalt tillæg på 5 pct. Det tal er i dag steget til 68 pct. ud af et maksimalt kvalitetstillæg på 7 pct.” lyder det fra direktøren.

Ud over en høj mælkekvalitet lægger mejeriet desuden vægt på, at et lavt celletal også er et udtryk for god dyrevelfærd.

”Vi har fokus på dyrevelfærd. Og en sund ko, der trives, har et lavt celletal og giver en høj ydelse,” fortæller Alette Algreen-Ussing.

Termokim og sporer afregnes
På mejeriet testes mælken desuden løbende for termokim. Førsteklasses mælk defineres som mindre end 300 termoresistente kim pr. ml. og udløser max tillæg til landmanden.

”Vi er en fødevarevirksomhed, og derfor er renlighed i fokus. Og termoresistente kim er et udtryk for renlighed af malkesystemet, når koen bliver malket, og mælken rammer mælketanken. Der er jo ikke termokim i mælken, inden koen bliver malket,” forklarer Alette Algreen-Ussing.

Sporetal afregnes også, eftersom sporeindholdet har stor indflydelse på kvaliteten af mejeriets oste. Her må man max. have 400 sporer i klasse 1 Ekstra.

Staldskoler forbedrer celletallet
Forbedring af mælkekvaliteten kommer ikke af sig selv. Derfor er mejeriet også gået aktivt ind i at støtte leverandørerne i den proces. Der er oprettet staldskoler, som består af grupper på 4- 6 landmænd. I samarbejde med SEGES får alle i gruppen besøg af en rådgiver og anbefalinger til, hvad der kan ændres med henblik på at forbedre mælkekvaliteten. Forud for hvert staldskolebesøg har den enkelte bedrift haft besøg af en kvalitetsrådgiver, som bl.a. foretager en dynamisk måling af malkeanlægget, som skal sikre, at det er korrekt indstillet. Mejeriet finansierer begge dele.

Tal på mistet indtægt
Én gang i kvartalet får leverandørerne en opgørelse over, hvor meget de kunne have tjent, hvis de havde ligget optimalt på bl.a. de tre parametre – celletal, sporer og termokim – og de ser sig selv benchmarket i forhold til de øvrige.

”Den synliggørelse af, hvad den enkelte landmand har opnået – og ikke mindst kunne have opnået i kvalitetstillæg, har sandsynligvis også været med til at forbedre mælkekvaliteten,” lyder det fra Alette Algreen-Ussing, som oplever stor opbakning fra leverandørerne til den nye afregningsmodel.

”Vi har iværksat tiltagene, som skal sikre den bedst mulige mælkekvalitet, i samarbejde med vores andelshavere. Fællesnævneren for tiltagene er, at de skal give mening både for mejeriet og for landmanden” slutter Alette Algreen-Ussing.

 

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 18 – 2015

Sidst bekræftet: 17-09-2018 Oprettet: 02-10-2015 Revideret: 02-10-2015

 

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kan fodring med rapsfrø slå to fluer med ét smæk?
Sundere mælk og lavere klimaaftryk. Det er målet med en to-årig indsats, som skal se på effekten af at fodre køerne med ra...
07.02.20
Min grovfoderøkonomi betyder mere end ydelsen
For mælkeproducent Lars Nissen er en lav fremstillingspris på godt grovfoder vigtigere for besætningens bundlinje end en hø...
07.02.20
Kvægnyt nr. 3 - 2020
Læs om grovfoderøkonomi, parvis opstalning af kalve, Håndtering af langhårede græsmarker m.v.
07.02.20
Tilmeldingen er åben
Tilmeldingen er åben til Kvægkongres 2020, som løber af stablen 24.-25. februar i Herning.
24.01.20
SEGES rykker ud til kvægbesætninger med salmonella
Rådgivningsforløb med tæt opfølgning skal vende udviklingen mod et salmonellafrit kvægbrug, som på det seneste er gået i de...
24.01.20